Varglyans förskola

Varglyan är en småskalig föräldrakooperativ förskola idylliskt belägen i Pilhamns gamla skolhus intill Ingarö kyrka och Kolströms kanal. Vi är ute mycket på vår fantastiska naturgård där det sker mycket lek och rörelseglädje.

Pedagogerna på Varglyan är medforskare i leken, där barnens kreativitet, fantasi och upptäckarglädje får blomstra. När det gäller utveckling och lärande är leken fantastisk – den är motsats till prestation, men leder till kompetens! Vi tror på att leken och det lustfyllda lärandet går hand i hand.

På Varglyan är maten viktig. Det är en av våra grundpelare att servera god, näringsrik och varierad mat som är gjord från grunden av egen kock. Vi utgår från kraften i glädjen att vara tillsammans – att höra till.

Välkommen till oss på Varglyan!

Här startar det livslånga lärandet.

Kontakt

Förskolechef
Maria Beukelmann
08-570 272 12
forskolan@varglyan.se 

Mäster Palms väg 38
134 60 Ingarö