Vikingens förskola

Hos oss på Vikingens förskola finns det gott om plats för ditt barn att utforska sin kreativitet och leklust ute bland stock och sten. Nyfikenheten och lärlusten får växa och utvecklas i våra stora ljusa lokaler.

Fakta

Antal barn: cirka 90
Avdelningar: 5
Eget kök: Ja

Här på Vikingens förskola ger vi skapandelusten, lärandet och rörelseglädjen en skjuts genom att erbjuda många lekfulla och utforskande mötesplatser.

Språk- och demokratiprojekt

På Vikingens förskola lägger vi tillsammans med barnen grunden för demokrati och låter språket, kommunikationen i samspelet ta stor plats. Vi vill lägga grunden för barnens livslånga lärande. Samtidigt är det viktigt för oss att ha roligt tillsammans. Våra projekt börjar utforskande i dialog med barnen. Det leder oss vidare till de stora frågorna. Till exempel vem som egentligen bestämmer var vi ska bo och vad demokrati betyder för vårt samhälle i stort.

En dag på förskolan

Dagarna på Vikingens förskola är fulla av lek och lärande. Det är viktigt att alla barn ska få ta plats, och därför delar vi ofta upp oss i mindre grupper. Tillsammans utforskar och upplever vi. I slutet av dagen ska varje barn känna att de har blivit sedda, hörda och lyssnade på.

Anpassningar och arbetssätt

Vi delar ofta in oss i mindre grupper för att skapa ro för barnen att utforska, kommunicera och leka. Vi jobbar med bildstöd och tecken som stöd i alla grupper för att öka barnens förutsättningar till delaktighet och konkret språkstöd. Omsorgstunder och rutiner ser vi som en naturlig del och bäddar in dem i projekten, för möjlighet till både spontant och planerat lärande.

Att lära genom leken

Leken hjälper barnen att bearbeta intryck, reflektera och våga prova olika roller och ideér. Genom att via stödjer kommunikationen och samspelet i leken hittar barnen nycklar till sina egna känslor och får också träna på att hantera konflikter konstruktivt. Genom lek och nyfiket utforskande i goda lärmiljöer får barnen på Vikingen stöd i att konkretisera komplexa frågor, som demokrati, lärande och hållbarhet.

Utemiljö

Vi tänker att allt man kan göra inne kan man även göra ute. Det är barnens intressen och behov som styr vilka stationer vi startar upp på gården. Ibland blir stationerna en del i våra projekt, vissa dagar kan stationerna vara mer av en happening. Kanske sätter vi en dörr och ett litet fönster på ett träd och fantiserar tillsammans med barnen om vem som flyttat in där?

Digitala verktyg

Vi använder digitala verktyg för att skapa, dokumentera och utforska tillsammans med ditt barn. Vi pratar om digital kompetens och källkritik när våra digitala mikroskop förvandlar små myror till stora och mäktiga monster. Våra projektorer kan skapa en djungel i läshörnan och barnen kan träna på att programmera våra digitala insekter.

Hållbarhet

För oss är hållbar utveckling viktigt på riktigt. Vi jobbar med matsvinn och återbruk, för att visa barnen att material kan få ett liv till. Genom måltidspedagogik lär vi oss också om varför näringsrik mat är nyttigt för kroppen, och varför närproducerad och ekologisk mat är bra för klimatet.

Kontakt

Telefon: 08-570 473 55 

Rektor: Gunilla Engman, gunilla.engman@varmdo.se

Adress: Svarta Backen 7, 139 35 Värmdö