Språkförskola

Välkommen till språkförskoleavdelningen Bifrost Blå belägen på Torshälls förskola.

Utbildning i förskolan med extra språklig stimulans

Här erbjuds barnen utbildning som följer förskolans läroplan. Särskild vikt läggs vid struktur, tydliggörande pedagogik och tydlig kommunikation. Vi följer ett dags- och veckoschema där samtal och rutiner förtydligas med hjälp av tecken som stöd och bildstöd. Språkstimulans är ett självklart inslag under dagen och en hög språklig medvetenhet genomsyrar alla aktiviteter.

Fingerfärg

Språkförskoleavdelningen är belägen på Torshälls förskola

Alla pedagoger på Torshälls förskola är utbildade inom språk och lek, vilket gör att alla barn dagligen på ett lekfullt sätt kommunicerar för att utveckla sitt språk. Bland annat arbetar förskolan med TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation), samt bildstöd i sin undervisning.

Avdelning Bifrost blå

Barngruppen består av 12 barn i åldrarna 3-5 år, varav 6 barn har språkstörning och 6 barn har typisk tal- och språkutveckling. Här arbetar fyra specialutbildade pedagoger/förskollärare samt en logoped. Vi erbjuder språkträning individuellt minst två gånger i veckan till barnen med språkstörning (70 behandlingstillfällen/år). Dessutom har alla barn språkgrupp en gång i veckan (30 tillfällen/år). Barnen delas då in i smågrupper och övningarna anpassas efter barnens språkliga förmåga.

Det är viktigt med daglig närvaro på språkförskoleavdelningen för att få så mycket språkbehandling som möjligt och på så vis optimera barnets språkutveckling och samspel med andra barn. Hela arbetsgruppen arbetar tillsammans för att stödja barnens kommunikation, språkutveckling och lärande.


Ansöka till språkförskoleavdelning

Kontakt till Torshälls förskola:

Rektor
Lotta Österman Eriksson
08-570 473 67
lotta.osterman-eriksson@varmdo.se

Äppelblomsvägen 139
139 32 Värmdö


Torshälls förskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.