Ansöka till språkförskoleavdelning

Språkförskoleavdelningen Bifrost blå, som finns på Torshälls förskola på Värmdö, är en integrerad verksamhet, det vill säga, här går 6 barn med språkstörning och 6 barn med typisk tal- och språkutveckling.

För att ansöka om en språkplats på Bifrost blå krävs att vårdnadshavarna fyller i en ansökningsblankett med följande bedömningar:

  • Bedömning av barnets tal, språk och kommunikation (görs av logoped)
  • Bedömning av barnets utvecklingsnivå (görs av psykolog)
  • Pedagogisk beskrivning (görs av förskollärare)

Har man ingen logopedkontakt kan man vända sig till BVC för att få hjälp.

Ansökningar tas emot fortlöpande tills alla platser är tillsatta.

Förskolebarn på språkförskolan får inte per automatik en plats i Kommungemensam särskild undervisningsgrupp-språk till årskurs 1 utan vårdnadshavare gör ett skolval och sedan ansöker i så fall den hemskolerektorn till en kommungemensam särskild undervisningsgrupp. Det finns ingen förskoleklass i Värmdö kommun för barn med språkstörning. 

Har du frågor? Ring gärna:

Legitimerad logoped på Bifrost blå
Telefon: 08-123 599 40

Rektor Lotta Österman-Eriksson på Torshälls förskola
Telefon: 08-570 473 67

Ansökan Bifrost Blå , 554.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Pedagogisk beskrivning Bifrost Blå , 412.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Logopedutlåtande Bifrost Blå , 174.1 kB, öppnas i nytt fönster.