Ansöka till språkförskoleavdelning

Underlag för att kunna söka till Språkförskoleavdelning

  • remiss från logoped
  • pedagogisk beskrivning (görs av förskollärare på befintlig förskola)
  • ev. annan genomförd eller pågående utredning

Här finner ni remiss som skall fyllas i av både vårdnadshavare och logoped.

Remiss språkförskoleavdelning


Här finns underlag för en pedagogisk beskrivning för ansvarig pedagog på nuvarande förskola.

Pedagogisk beskrivning för språkförskoleavdelning