Ansöka till språkförskoleavdelning

Underlag för att kunna söka till Språkförskoleavdelning

  • remiss från logoped
  • pedagogisk beskrivning (görs av förskollärare på befintlig förskola)
  • ev. annan genomförd eller pågående utredning

Ansökan Bifrost Blå

Pedagogisk beskrivning Bifrost Blå

Logopedutlåtande Bifrost Blå