Välkommen till förskolan - som är till för ditt barn!

”Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn”

Att börja i förskolan är en ny och spännande tid för både dig och ditt barn! Utbildningen i förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik. Den utgår från barnens intressen och behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Här kan du läsa om vad Värmdö kommuns förskolor erbjuder ditt barn.

Har du frågor?

På Värmdö kommuns hemsida www.varmdo.se/barnochutbildning hittar du mer information om förskolorna på Värmdö.
För övriga frågor mejla till samordning-skola@varmdo.se