1. Värmdö kommun vill ge alla barn som går i förskolan

  • möjlighet att utveckla nyfikenhet att lära, vara trygg och en viktig individ i en gruppgemenskap, få erfarenheter av att samarbeta och de bästa förutsättningar att bygga tilltro till sin egen förmåga och god självkänsla,
  • grundläggande kunskaper och kompetenser genom att i undervisningen utgå från barnens intressen när vi utforskar allt som finns att lära om oss själva och världen,
  • erfarenhet av demokratiska processer och goda förutsättningar att kunna ta del av samhället och bli en god världsmedborgare,
  • utveckling och stimulans av barnens olika behov och förmågor i leken som till exempel fantasi, samarbete, samspel, problemlösning, språk och kommunikation. Leken har en central plats i utbildningen och är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande.

 

En bra start till ett livslångt lärande börjar i förskolan!