2. Barnens lärande och utveckling i centrum

Förskolan är första delen i det svenska skolsystemet och har en egen läroplan. I förskolan ingår undervisning som stimulerar och ​utmanar barnen med läroplanens mål som utgångspunkt.

Förskolan ska främja alla barns utveckling och lärande och i förskolan utvecklas ditt barn genom att leka, samspela, skapa, utforska och lära, på egen hand, i grupp och tillsammans med andra.


Utbildningen i förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande. Att låta sitt barn gå i förskola är ett bra sätt att förbereda barnet för skolan.


Läroplanens mål och uppdrag finns på skolverket.se om du vill läsa mer.​ På skolverket.se finns både en youtubefilm och en broschyr som heter Förskolan är till för ditt barn. Broschyren finns översatt på olika språk.​