3. När ditt barn börjar i förskolan

Förskoletiden börjar med en introduktion för dig och ditt barn. Introduktionen sker i samråd med vårdnadshavare och anpassas efter ditt barns behov. Introduktionsperioden kan variera från 3 till 14 dagar och innebär att du som vårdnadshavare deltar i förskolan vissa tider tillsammans med ditt barn.

För barnet innebär introduktionen möjlighet att börja lära känna pedagoger och andra barn samt att i sin egen takt få bli nyfiken på förskolan och dess undervisning. För er vårdnadshavare innebär introduktionen att ni också får bekanta er med pedagoger och får en inblick i utbildningen och hur en dag på förskolan ser ut.

Under introduktionen kan du som vårdnadshavare ställa frågor till personalen och berätta vad ditt barn behöver. Du får också information om förskolans dagliga rutiner, värdegrund och uppdrag. Dina synpunkter är betydelsefulla för ett gott samarbete. Förskolans arbete ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen.