5. Mat i förskolan

Varje dag serveras frukost, frukt, lunch och mellanmål i förskolan. Förskolan har unika möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja och grundlägga en hållbar livsstil med hållbara matvanor – för både hälsan och miljön – hos våra barn.
Goda och bra måltider ger kraft och
energi och bra förutsättningar att utvecklas, leka och lära.

Behöver ditt barn specialkost?

Om ditt barn behöver specialkost ska du fylla i en blankett som du får när barnet börjar i förskolan. Förskolan erbjuder pedagogiska måltider. Det betyder att vi även använder dessa stunder till omsorg och lärande.

Det är inte tillåtet att ta in och att servera nötter, jordnötter, mandel och sesam i förskolorna eftersom de kan ge svåra reaktioner hos de som har allergi.