7. Förskola/Allmän förskola

Förskola

När ditt barn har fyllt 1 år kan barnet gå i förskola under tiden du arbetar eller studerar.

Om du är föräldraledig med syskon eller arbetssökande kan ditt barn vara i förskolan 25 timmar i veckan. Under vissa lov erbjuds barn med en vårdnadshavare som är föräldraledig med syskon eller arbetssökande att vara på förskolan 15 timmar i veckan. På kommunens hemsida finns mer information om vistelsetider till vårdnadshavare för 25-timmars barn.

Från höstterminen det år ditt barn fyller 6 år gäller skolplikt och då börjar barnet i förskoleklass i skolan.

Allmän förskola

Den allmänna förskolan är inte någon särskild form av förskola utan ingår i förskolans utbildning. Allmän förskola omfattar 15 timmar i veckan som vanligtvis fördelas på 3 timmar per dag. Det är förskolan som beslutar om hur vistelsetiden förläggs.

Alla barn har rätt till allmän förskola från och med augusti det år barnet fyller 3 år, oavsett om det finns ett tillsynsbehov eller inte.

Måltider ingår inte. Allmän förskola följer skolans terminer och är stängd under skolans lov.

Allmän förskola är gratis!