Värmdös öppna förskola

Den öppna förskolan är en träffpunkt för dig med barn mellan 0–3 år som inte är inskrivna på förskolan. För barn yngre än ett år finns dessutom babygrupp. Vi har öppet vardagar, med jul och sommaruppehåll. På grund av rådande situation med Covid-19 se information på Facebooksida där man kan se tider och grupper, se länk nedan.

Den öppna förskolan Blåsippan drivs i kommunal regi. Personalen har pedagogisk utbildning och följer förskolans läroplan (Lpfö 18).

Här är både du och ditt barn delaktiga i verksamheten. Förälder/ annan vuxen ansvarar för sitt/sina barn under vistelsetiden. Öppna förskolan har dessutom möjlighet att bjuda in föreläsare och ordna kurser. Vi främjar och inspirerar barns språkutveckling genom en medveten pedagogisk lärmiljö.

Här kan du värma medhavd mat. Det finns kaffe och te för den som önskar.

Fingerfärg

Aktiviteter i öppna förskolan

På den öppna förskolan kan du och ditt barn bland annat göra det här:

  • Sjunga, leka, måla, pyssla och skapa i andra material.
  • Träffa andra barn och vuxna, leka och umgås med varandra och planera olika aktiviteter tillsammans.Vi främjar och inspirerar barns språkutveckling genom en medveten pedagogisk lärmiljö.

Öppettider

Vi kommer att ha möjlighet att vara både ute och inne, i begränsat antal, efter gruppens behov och önskemål.

För aktuell information om våra öppettider, grupper och verksamheter hittar du på facebooksidan

Facebooksida Värmdö öppna förskolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt till Blåsippans öppna förskola

Blåsippevägen 7, nb
139 30 Värmdö

Förskollärare
Tanja Lennmark
08-570 473 81

Förskollärare
Birgitta Bartak Olsson
08-570 473 80

Blåsippans öppna förskola ligger på nedre botten under förskolan.

Rektor
Ann Pettersson-Lönn
08-570 475 34
ann.pettersson-lonn@varmdo.se

Karta som visar Blåsippans öppna förskola