Aktuell information om avfall och återvinning

Här hittar du aktuell information om avfallshämtningen i kommunen.

Kommunen tar över insamlingsansvar av förpackningsavfall från 2024 

En ny förordning om producentansvar för förpackningar börjar gälla från och med den 1 januari 2024, med syfte att öka återvinningen av förpackningar och minska mängden förpackningar och förpackningsavfall i restavfallet.

Den nya förordningen innebär att: 

  • Kommunerna tar över ansvaret för att samla in förpackningsavfall den 1 januari 2024, exempelvis vid återvinningsstationer och i flerbostadshus. 
  • Senast den 1 januari 2027 ska kommunerna ha infört fastighetsnära insamling av förpackningar från hushållen (papper, plast, glas och metall).
  • Utöver detta ska skrymmande förpackningar av papper och plast samlas in på lättillgängliga insamlingsplatser. I och med detta fasas återvinningsstationerna ut.
  • Obligatorisk insamling och mat- och restavfall införs i hela landet.

Här har vi samlat informationen om den nya förordningen: Kommunens förpackningsansvar - Värmdö kommun (varmdo.se) Länk till annan webbplats.


2022-08-24

Säker sophämtning

Nu finns förtydligande information om vad som gäller kring sophämtning utifrån säkerhets- och arbetsmiljöperspektiv. Syftet är göra sophämtningen så säker som möjligt och därmed minska risken för tillbud och olyckor för såväl boende som entreprenör.

Länk till Säker sophantering

 

2021-12-21

Avfallshämtarna behöver din hjälp!

När det är snö och kallt fryser avfallet lätt fast i sopkärlen. Kontrollera så att dina matavfallspåsar inte har fastnat och peta i sådana fall loss dem innan du ställer ut ditt matavfallskärl för tömning.

Se också till att det är snöröjt och halkfritt runt avfallskärlen så att avfallshämtaren kan rulla kärlen fram och tillbaka till sopbilen. Även sidlastarsopbilen har problem att tömma om avfallskärlen inte står fritt. Borsta bort snön från locket och kontrollera att locket inte frusit fast.

Hjälp avfallshämtarna så att de kan göra sitt jobb. Som fastighetsägare har du ett ansvar för att de ska kunna hämta ditt avfall.