Aktuell information om avfall och återvinning

Här hittar du aktuell information om avfallshämtningen i kommunen.

2023-03-08

Hemmesta och Ekobacken ÅVC stängd 8 mars

På grund av rådande väder kommer återvinningscentralerna Hemmsta och Ekobacken att vara stängda 8 mars 2023.

 

2023-03-08

Ingen slamtömning 8 mars

Pga rådande väder kommer ingen slamtömning att ske.


2023-03-08

Den 8 mars ställs all avfallshämtning in på grund av det rådande vädret

Om vädret har lugnat ner sig till i morgon, torsdag den 9 mars, och plogbilarna hunnit ploga och halkbekämpa så börjar hämtning ske hos de som skulle fått hämtat idag, onsdag. Det innebär att morgondagens ordinarie körningar förskjuts. Ställ ut kärlen efter snöröjningen och skotta runt så att sopbilen kommer åt kärlen.


2023-03-07

Kommunen tar fram nya avfallsföreskrifter

Enligt miljöbalkens 41 § ska varje kommun ha en renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och avfallsföreskrifter. En ny avfallsplan för Värmdö kommun togs fram och antogs under 2021. Nu gällande avfallsföreskrifter antogs den 18 juni 2014 och behöver uppdateras.

Kommunen har tagit fram ett förslag till nya föreskrifter, som under april kommer att ställas ut för samråd. Under samrådstiden kan du som fastighetsägare eller verksamhetsutövare lämna synpunkter på föreskrifterna.


2022-08-24

Säker sophämtning

Nu finns förtydligande information om vad som gäller kring sophämtning utifrån säkerhets- och arbetsmiljöperspektiv. Syftet är göra sophämtningen så säker som möjligt och därmed minska risken för tillbud och olyckor för såväl boende som entreprenör.

Länk till Säker sophantering

 

2021-12-21

Avfallshämtarna behöver din hjälp!

När det är snö och kallt fryser avfallet lätt fast i sopkärlen. Kontrollera så att dina matavfallspåsar inte har fastnat och peta i sådana fall loss dem innan du ställer ut ditt matavfallskärl för tömning.

Se också till att det är snöröjt och halkfritt runt avfallskärlen så att avfallshämtaren kan rulla kärlen fram och tillbaka till sopbilen. Även sidlastarsopbilen har problem att tömma om avfallskärlen inte står fritt. Borsta bort snön från locket och kontrollera att locket inte frusit fast.

Hjälp avfallshämtarna så att de kan göra sitt jobb. Som fastighetsägare har du ett ansvar för att de ska kunna hämta ditt avfall.