Återvinn och källsortera

Att sortera avfallet är att utnyttja resurser effektivt. Det sparar energi, miljö och råvaror. Men glöm inte att du genom att minimera din avfallsmängd bidrar ännu mer. Här hittar du information om återvinning och källsortering.

Två händer som håller återvinningssymbolen och ett halvt jordklot

Kommunens ansvar

Kommunerna ansvarar för insamling av hushållsavfallet. Hushållsavfall är allt avfall som uppstår i ett hushåll eller därmed jämförligt avfall som uppstår i en verksamhet. Exempel är köksavfall, städavfall, latrin, grovavfall och farligt avfall. Kommunen ansvarar inte för det avfall som omfattas av producentansvar, se nedan.

 

Det finns olika typer av avfall

  • Grovavfall är skrymmande avfall som på grund av storlek eller vikt inte kan läggas i vanlig soppåse.
  • Att sortera ut farligt avfall är den viktigaste sortens källsortering du kan göra som privatperson. Det kan vara giftigt, cancerframkallande, explosivt eller brandfarligt. Farligt avfall kan lämnas till kommunens återvinningscentraler, på miljöstationer samt på grovsopfärjan sommartid.
  • Det är viktigt att du lämnar in ditt el-avfall för återvinning, de innehåller material som kan bli till nya produkter. Exempelvis kan metallerna återvinnas hur många gånger som helst utan att de tappar kvalitet.
  • Matavfall är matrester, tepåsar och kaffesump. I Värmdö har du på fastlandet möjlighet att sortera ut matavfall separat i brun papperspåse. Matavfallet blir till biogas och biogödsel.
  • Förpackningar av papper, plast, metall och glas kan hushållen lämna på återvinnings-stationerna (ÅVS) som finns utplacerade på ett 20-tal platser i kommunen. På vissa ÅVS kan du också lämna kläder. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTIAB) ansvarar för landets drygt 5000 återvinningsstationer. De är obemannade och placerade på allmänna platser, vanligtvis vid butiker, drivmedelsstationer och i bostadsområden. Mer information hittar du på deras hemsida.


Länk till FTI:s webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Producentansvar

Förpackningar (av papper, plast, glas och metall), tidningar, el-avfall (inklusive batterier och ljuskällor), läkemedel, bildäck samt bilar omfattas av producentansvar. Lagarna om producentansvar reglerar hur producenterna ska samla in och återvinna sina produkter
när konsumenterna inte längre vill ha dem.

Då du källsorterar dina förpackningar och kläder bidrar du till en minskad miljö- och klimatpåverkan. Du gör det på återvinningsstationerna som finns utplacerade på ett
tjugotal platser i kommunen.

Från och med 1 januari 2022 upphör producentansvaret för returpapper och det blir en del av det kommunala avfallet.

Länk till mer information om returpapper

Bygg- och rivningsavfall

Det är inte en kommuns ansvar att samla in eller omhänderta bygg- eller rivningsavfall.

Till bygg- och rivningsavfall räknas avfall som uppkommer vid nybyggnad, renovering, ombyggnad eller rivning av byggnad. Större anläggningsarbeten i trädgården räknas också till bygg- och rivningsavfall.

Avfall från mindre underhållsarbeten och reparationer i bostaden räknas som kommunalt avfall som kommunen har ansvar att ta hand om.

Kommunens återvinningscentraler tar emot max 1 m3 bygg- och rivningsavfall.

En del bygg- och rivningsavfall klassas som farligt avfall, till exempel asbest och impregnerat virke, och måste hanteras som sådant.

Relaterad information

Läs mer om avfallsåtervinning på Sveriges avfallsportal

Länk till Sopor.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.