Återvinn och källsortera

Att sortera avfallet är att utnyttja resurser effektivt. Det sparar energi, miljö och råvaror. Men glöm inte att du genom att minimera din avfallsmängd bidrar ännu mer. Här hittar du information om återvinning och källsortering.

Två händer som håller återvinningssymbolen och ett halvt jordklot

Kommunens ansvar

Kommunerna ansvarar för insamling av hushållsavfallet. Hushållsavfall är allt avfall som uppstår i ett hushåll eller därmed jämförligt avfall som uppstår i en verksamhet. Exempel är köksavfall, städavfall, latrin, grovavfall och farligt avfall. Kommunen ansvarar inte för det avfall som omfattas av producentansvar, se nedan.

 

Det finns olika typer av avfall

 • Grovavfall är skrymmande avfall som på grund av storlek eller vikt inte kan läggas i vanlig soppåse.
 • Att sortera ut farligt avfall är den viktigaste sortens källsortering du kan göra som privatperson. Det kan vara giftigt, cancerframkallande, explosivt eller brandfarligt.
  Farligt avfall kan lämnas till kommunens återvinningscentraler, på miljöstationer
  samt på grovsopfärjan sommartid.
 • Det är viktigt att du lämnar in ditt el-avfall för återvinning, de innehåller material
  som kan bli till nya produkter. Exempelvis kan metallerna återvinnas hur många
  gånger som helst utan att de tappar kvalitet.
 • Matavfall är matrester, tepåsar och kaffesump. I Värmdö har du på fastlandet möjlig-
  het att sortera ut matavfall separat i brun papperspåse. Matavfallet blir till biogas och biogödsel.
 • Förpackningar av papper, plast, metall och glas kan hushållen lämna på återvinnings-stationerna (ÅVS) som finns utplacerade på ett 20-tal platser i kommunen.
  Mer information hittar du här:

Återvinningsstationer Öppnas i nytt fönster.

Producentansvar

Förpackningar (av papper, plast, glas och metall), tidningar, el-avfall (inklusive batterier och ljuskällor), läkemedel, bildäck samt bilar omfattas av producentansvar. Lagarna om producentansvar reglerar hur producenterna ska samla in och återvinna sina produkter
när konsumenterna inte längre vill ha dem.

Då du källsorterar dina förpackningar och kläder bidrar du till en minskad miljö- och klimatpåverkan. Du gör det på återvinningsstationerna som finns utplacerade på ett
tjugotal platser i kommunen.

Från och med DEN 1 januari 2022 upphör producentansvaret för returpapper och det blir
en del av det kommunala avfallet.

Länk till mer information om returpapper

Bygg- och rivningsavfall

Byggavfall som uppkommit i icke-yrkesmässig verksamhet kan lämnas till återvinnings-centralen utan avgift, det vill säga om bygg- och rivningsavfallet uppstått när ett hushåll renoverat själv utan att anlita hantverkare. Avfallet ska sortera där det uppkommer, innan
du åker till återvinningscentralen.

Bygg-och rivningsavfallet sorteras i:

 • Trä
 • Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten.
 • Metall
 • Glas
 • Plast
 • Gips

Även andra avfallsslag ska sorteras ut om utsortering ger möjlighet till bättre behandling av avfallet. Bygg- och rivningsavfall som innehåller farligt avfall ska hanteras på ett särskilt sätt.

Om ett företag har anlitats för renovering eller rivning är avfallet ett verksamhetsavfall och lämnas mot avgift på en annan anläggning som tar emot bygg- och rivningsavfall.

Vad är bygg- och rivningsavfall?

Bygg- och rivningsavfall är avfall från nybyggnad, ombyggnad, reparationer, anläggnings-arbeten, rivning och avfall från större trädgårdsarbeten. Fasta inventarier som till exempel kamin eller element samt gips, sten och betong betraktas också som bygg- och rivningsavfall.

Relaterad information

Läs mer om avfallsåtervinning på Sveriges avfallsportal

Länk till Sopor.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.