El-avfall

El-avfall är lampor och alla apparater med sladd eller batteri. Du kan lämna ditt el-avfall kostnadsfritt till kommunens återvinningscentraler.

Varför ska el-avfall samlas in?

Elektriska och elektroniska produkter kan innehålla freoner, metaller som kvicksilver, kadmium och bly och andra ämnen som är skadliga för människor och miljön.

Alla produkter med sladd eller batteri ska lämnas som el-avfall när de är förbrukade. Det kan finnas inbyggda batterier i många produkter. Hela produkten ska då lämnas in. Även lysrör och glödlampor räknas som el-avfall.

Vad räknas till el-avfall?

El-avfall är apparater och utrustning som har sladd eller batteri, till exempel:

 • Hushållsmaskiner
  (tvättmaskiner, diskmaskiner, spisar, mikrovågsugnar)
 • Kylskåp och frysar
 • IT-, audio- och videoutrustning
  (radio, TV, video, datorer och kameror)
 • Lampor eller ljuskällor
  (glödlampor, lysrör, lågenergilampor och armaturer)
 • Småapparater
  (klockor, elektriska leksaker, hushållsapparater och verktyg)

Du kan också lämna in farligt avfall och elavfall till vår mobila miljöstation.
Se tidtabell i länken neda.

Mobil miljöstation för elvfall

Vad händer sedan?

Värdefulla material, som till exempel guld i kretskort, återvinns och metall smälts ner och blir nya produkter. Höljen till datorer och köksapparater kan innehålla aluminium. Plast kan tas tillvara antingen som råmaterial för nya produkter eller som bränsle. Farliga ämnen och material tas till vara på särskilt sätt så att de inte sprids vidare till människor eller naturen.

El-kretsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterad information

Mer information om avfallshantering finns på Sveriges avfallsportal

sopor.nu Länk till annan webbplats.