Förpackningar, tidningar och kläder

Att sortera avfallet är att utnyttja resurser effektivt. Det sparar energi, miljö och råvaror. Men glöm inte att du genom att minimera din avfallsmängd bidrar ännu mer. Här hittar du information om återvinning och källsortering.

Då du källsorterar dina förpackningar, tidningar och kläder bidrar du till en minskad miljö- och klimatpåverkan. Du gör det på återvinningsstationerna (ÅVS) som finns utplacerade på ett 20-tal platser i kommunen.

Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för återvinningsstationerna. På FTI:s hemsidan finns bland annat information om var din närmaste ÅVS finns.

Återvinningsstationen i Sollenkroka är borttagen

2020-06-02

Återvinningsstationen Sollenkroka är borttagen på grund av markägarens ombyggnad. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar återvinnare av förpackningar och tidningar till närliggande återvinningsstationer vid Björkås och Djurö återvinningscentral.

Vi hoppas att alla återvinnare fortsätter att källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning på andra återvinningsstationer.

Sortera och lämna till återvinning

  • Alla förpackningar ska vara tömda och torra. Förpackningar av olika material ska separeras. Om det inte går att skilja materialen åt sorterar du förpackningen efter det viktmässigt dominerande materialet.
  • Du kan lämna förpackningar av plast (hård och mjuk), papper, metall och glas. Du kan även lämna tidningar och returpapper.

Kläder och skor kan lämnas på dessa återvinningsstationer:

Myrorna

Insamlingen har tillfälligt avbrutits på grund av Coronavirusets framfart. När läget ljusnar kommer insamlingen fortsätta för att bidra till ett cirkulärt samhälle. 

Gustavsberg - ingen insamling för tillfället
Parkeringen centrum, Coop Charlottendal, Holmviksskogen Fyren, Munkmora, Farstaviken, Lugnet, Styrmannen Björnskogsvägen, Gamle Svartens Väg 

Mölnvik - ingen insamling för tillfället
Lidl 

Ingarö - ingen insamling för tillfället
Brunns centrum, Långvik Långviksvägen

Human Bridge

Gustavsberg
Coop Charlottendal

Djurö och Stavsnäs
Djurö Björkås, Stavsnäs vinterhamn, ICA Stavsnäs, Djurö ÅVC

Hemmesta
Hemmesta centrum, Hemmesta vägskälet, Södra Kopparmora, bussvändplatsen

Human Bridgelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterMyrornalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Städning och felanmälan

Vid återvinningsstationerna i kommunen är det Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som har ansvaret för städning. Tycker du att det ser skräpigt ut eller om en behållare behöver tömmas? Då kan du felanmäla det till FTI på ftiab.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Du kan även ringa FTI:s kundtjänst på 02000-880311 eller mejla varmdo@ftiab.se

Återvinneriet - utbildning via FTI 

Gå en återvinnarutbildning genom Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

Genom en ny digital utbildning ”Återvinneriet” kommer du kunna få unika kunskaper i hur återvinning av förpackningar och tidningar sker och dessutom få diplom eller intyg som visar din kunskap.

Till utbildningen "Återvinneriet"länk till annan webbplats


Relaterad information

Läs mer om återvinning på Sveriges avfallsportal

Sopor.nulänk till annan webbplats