Förpackningar, tidningar och kläder

Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för återvinningsstationerna i Sverige. På FTI:s hemsidan finns bland annat information om var din närmaste återvinningsstation finns. På den här
sidan hittar du information om återvinning och källsortering.

Då du källsorterar dina förpackningar, tidningar och kläder bidrar du till en minskad miljö- och klimatpåverkan. Du gör det på återvinningsstationerna som finns utplacerade på ett 20-tal platser i kommunen.

Att sortera avfallet är att utnyttja resurser effektivt. Det sparar energi, miljö och råvaror. Men glöm inte att du genom att minimera din avfallsmängd bidrar ännu mer.

På FTI:s webbsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas.

Länk till FTI:s webbsida "Hitta din återvinningsstation" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Återvinningsstationer är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar hos FTI.

Länk till FTI:S webbsida "Mottagningspunkter" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sortera och lämna till återvinning

  • Alla förpackningar ska vara tömda och helst så ihoptryckta det går för att fler förpackningar ska kunna tas emot. Förpackningar av olika material ska separeras. Om det inte går att skilja materialen åt sorterar du förpackningen efter det viktmässigt dominerande materialet.
  • Det är inte okej att lägga förpackningar (eller annat avfall) utanför behållarna. På FTI:S hemsida kan du kolla när tömning av behållare skett på "din" ÅVS - så att man kan lämna med minsta risk för fulla behållare.

Länk till FTI:s webbsida om tömningstider Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Du kan lämna förpackningar av plast (hård och mjuk), papper, metall och glas. Du kan även lämna tidningar och returpapper. Returpapper blir kommunalt ansvar 2022.
    Du kan läsa mer om detta här.

Länk till information om returpapper och tidningar

Kläder och skor kan lämnas här:

Myrorna

Gustavsberg
Parkeringen centrum, Coop Charlottendal, Holmviksskogen Fyren, Munkmora, Farstaviken, Lugnet, Styrmannen Björnskogsvägen, Gamle Svartens Väg 

Mölnvik
Lidl 

Ingarö
Brunn centrum, Långvik Långviksvägen

Human Bridge

Gustavsberg
Coop Charlottendal, Ekobacken återvinningscentral, Coop Konsum Gustavsberg,

Grisslinge Värdshus återvinningsstation

Djurö och Stavsnäs
Djurö Björkås, Stavsnäs vinterhamn, ICA Stavsnäs, Djurö återvinningscentral

Fågelbro pendlarparkering
behållaren för kläder och skor är hemtagen på grund av upprepad vandalisering.

Hemmesta
Hemmesta centrum, Hemmesta återvinningsstation, Södra Kopparmora återvinningsstation

Länk till webbsidan för Human Bridge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Länk till webbsidan för Myrorna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Städning och felanmälan

Vid återvinningsstationerna i kommunen är det Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som har ansvaret för städning. Tycker du att det ser skräpigt ut eller om en behållare behöver tömmas? Då kan du felanmäla det till FTI på ftiab.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan även ringa FTI:s kundtjänst på
0200-880311 eller mejla varmdo@ftiab.se

Återvinneriet - utbildning via FTI 

Gå en återvinnarutbildning genom Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

Genom en digital utbildning ”Återvinneriet” kommer du kunna få unika kunskaper i hur återvinning av förpackningar och tidningar sker och dessutom få diplom eller intyg som visar din kunskap.

Till utbildningen "Återvinneriet" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Relaterad information

Läs mer om återvinning på Sveriges avfallsportal

Länk till Sveriges avfallsportal Sopor.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.