Grovavfall

Grovavfall ska lämnas för återvinning på kommunens återvinningscentraler där man ser till att avfallet återvinns med miljöriktiga metoder. 

Hantera ditt grovavfall så här:

Grovavfall är skrymmande avfall som på grund av storlek eller vikt inte kan läggas i ditt vanliga sopkärl. Sortera enligt anvisningarna på plats på återvinningscentralen. Fråga personalen om du är osäker på hur du ska sortera. Tänk på att det som är avfall för dig kan vara en skatt för någon annan. Lämna hellre fungerande saker till återanvändning och second hand än som avfall på återvinningscentralen!

Exempel på grovavfall:

 • Stoppade möbler
 • Cyklar
 • Mattor
 • Porslin
 • Barnvagnar
 • Madrasser
 • Skidor

Bygg- och rivningsavfall

Observera att bygg- och rivningsavfall inte räknas som grovavfall. Kommunens återvinningscentraler tar emot max 1 m3 bygg- och rivningsavfall.

Bygg- och rivningsavfall

Vad händer sedan?

Allt grovavfall körs till Koviks återvinningsanläggning där det sorteras och förbereds för återvinning.

 • Wellpapp och metall materialåtervinns och blir till nytt material.
 • Träavfall, ris och grenar flisas/krossas och skickas till energiåtervinning och blir fjärrvärme.
 • Restavfallet sorteras och metallerna skiljs från restavfallet, bland annat med hjälp av magneter.
 • Det brännbara avfallet sorteras ut och går till återvinning.
 • Det som inte går att förbränna krossas och används till konstruktionsmaterial på deponier. Det material som inte går att använda som konstruktionsmaterial deponeras.


Relaterad information

Läs mer om återvinning på Sveriges avfallsportal

Sopor.nu Länk till annan webbplats.