Returpapper blir kommunalt ansvar 2022

Från och med den 1 januari 2022 upphör producentansvaret för returpapper och det blir en del av det kommunala avfallet.

I december 2020 beslutade regeringen att producentansvaret för returpapper ska upphävas. Producentansvaret har inneburit att tidningsbranschen har varit ansvariga för att samla in och återvinna returpappret samt stått för kostnader för detta.

Beslutet att kommunerna ska ta över ansvaret grundar sig i att det säljs färre och färre papperstidningar med sjunkande intäkter som följd. För att underlätta för tidningsbranschen har därför producentansvaret avskaffats.

Producentansvaret för förpackningar kvarstår och det är inga ändringar vad gäller den insamlingen.

Insamlingsplatser

För dig som lämnar returpapper till återvinning på en återvinningsstation innebär det ingen förändring. Du kan även efter årsskiftet gå till de återvinningsstationerna som finns för att lämna returpapper till återvinning. Synpunkter och anmälan av behov av städning och tömning sker även i fortsättningen till Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTIAB).

Fastighetsnära insamling

För bostadsrättsföreningar, verksamheter eller fastighetsägare som har returpappers-insamling i dag, kan det bli förändringar. Från och med januari 2022 får endast upphandlade entreprenörer hämta returpappret. I Värmdö kommun är det fem entreprenörer. Det är Liselotte Lööf Återvinning AB, Prezero Recycling AB, Stena Recycling AB, Urbaser AB samt Veolia Recycling Solutions Sweden AB som är upphandlade.

Servicenivå och pris avtalas mellan kund och upphandlad entreprenör.

Vad är returpapper?

Returpapper är till exempel

  • tidningar av alla slag, även veckotidningar med glansiga omslag
  • kataloger
  • reklamblad, broschyrer och andra trycksaker
  • skriv- och ritpapper
  • pocketböcker

Tänk på att ta bort plastomslag, det lägger du i plaståtervinningen. Häftklamrar, spiraler och liknande behöver du inte ta bort från tidningar eller block. De avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning.

Kuvert och post it-lappar läggs i vanliga soppåsen. Inbundna böcker lämnas in till återbruk eller för materialåtervinning på någon av Värmdös återvinningscentraler.