Sorteringsguide A-Ö

Ditt avfall kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att sortera ditt avfall väl, kan de tas omhand på ett säkert sätt och det mesta kan återvinnas. Därmed skyddas människor och miljö.

Vi kan också spara energi- och naturresurser genom att använda materialen flera gånger. 

Vad innebär källsortering?

Källsortering innebär att du sorterar avfallet där det uppstår, vid källan, till exempel i ditt hem.

  • Du sorterar ut farligt avfall och lämnar det till miljöstationen som finns vid återvinningscentralen och vissa bensinstationer.
  • Förpackningar, tidningar och kläder lämnar du till återvinningsstationen.
  • Batterier lämnas i speciella batteriholkar som finns utplacerade runt om i kommunen.
    batteriåtervinningens hemsida Länk till annan webbplats. hittar du din närmaste holk.
  • Brännbart lämnar du på återvinningscentralen.
  • Grovavfall lämnar du på återvinningscentralen.
  • Matavfall lägger du i ditt bruna kärl. 

Sorteringsguide A-Ö

Du kan ta reda på hur du sorterar olika typer av avfall i kommunens

Sorteringsguide A-Ö , 809.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Relaterad information

Läs mer om återvinning på Sveriges avfallsportal

Sopor.nu Länk till annan webbplats.