Avfallshämtning i Värmdö

Bild vit sopbil Suez

Hos de flesta hushållen i Värmdö hämtas hushållsavfall och matavfall i kärl. I skärgården hämtas hushållsavfallet i säckar.​

Avfallshämtning fastland

Under sommarperioden, vecka 25 till och med vecka 34, kan du få hushållsavfallet/matavfallet hämtat varje vecka.


Du som bor i villa eller radhus på fastlandet har sophämtning varannan vecka. Avfallstömning sker måndag till fredag oavsett helgdagar, året runt.

Du kör ut avfallskärlet och matavfallskärlet när du vill få dem tömda. Vill du inte ha avfallshämtning drar du in kärlet/kärlen på tomten. Observera att även tomma tömningar faktureras.

Kärlen är utrustade med ett datachip, som registrerar varje tömning och gör den rörliga kostnaden rättvis och miljöeffektiv.

Du kan välja att ha ett kärl där du lägger allt ditt hushållsavfall eller så väljer du att sortera ut ditt matavfall och får ett särskilt kärl för det. Det finns tre storlekar på kärl för hushållsavfall att välja mellan 190, 240 och 370 liter. För matavfall gäller 140 liter.


Hämtdagar på fastlandet

Klicka på länken nedan för att se din hämtdag.

Hämtdagar för privatpersoner i enbostadshus från 1 april


Nya vita sopbilar med två fack

De nya sopbilarna har två fack - ett för restavfall och ett för matavfall. Kärlen töms vid samma tillfälle vilket innebär färre transporter och mindre utsläpp.

Hjälp oss att fylla båda facken!

Om du vill börja matavfallssortera beställer du ett matavfallsabonnemang.

Beställ matavfallsabonnemanglänk till annan webbplats


Placering av sopkärl

Båda kärlen ska vara placerade ute vid körbar väg med med öppningen ut mot körbar väg vid fastighetsgräns.

Tänk på detta vid tömning:

 • Kärlet/kärlen ska ställas inom 1,5 meter från sopbilens stoppställe.
 • Det ska vara fri passage 0,5 meter runt kärlen.
 • Kärlen får inte placeras så att fotgängare, brevbärare och snöröjare hindras.
 • Kärlen ska stå utställt kl. 06:00–22:00 eftersom sopbilen kan komma oregelbundna tider.
 • Glömmer du att ställa ut kärlet/kärlen kan du beställa en extra tömning mot avgift.
 • Kärlet/kärlen ska vara placerade med öppningen utåt och handtagen in mot fastigheten för att tömning ska ske, se bild nedan.
Illustration på hur sopkärlen ska stå vid sopämtning

Avfallshämtning i skärgården

Du som bor i skärgården kan ha hämtning vid enskild brygga eller välja att lämna ditt hushållsavfall till en central uppsamlingsplats.

Det som skiljer är årskostnaden och att hushållsavfallet hämtas oftare vid centrala uppsamlingsplatser.

I skärgården betalar man en fast årsavgift för avfallsabonnemanget.

För att kunna lämna ditt hushållsavfall på en central uppsamlingsplats behöver ni vara fem eller flera fastighetsägare som går samman.

 

Ditt avfall är andra människors arbetsmiljö

Att hämta hushållsavfall och latrin är ett tungt och smutsigt jobb - särskilt i skärgården där många fortfarande lämnar sitt avfall i plastsäckar. Avfall som kan orsaka skärskador måste förpackas väl, till exempel grillspett. Observera att din sopsäck inte får väga mer än 15 kg. Tänk på att återvinna och sortera så mycket som möjligt.

Återvinning av glasförpackningar

I skärgården finns återvinning för glasförpackningar på

 • Grinda
 • Gränö
 • Harö
 • Krån
 • Lådna
 • Möja
 • Nämdö
 • Runmarö
 • Sandhamn
 • Svartsö
 • Vårholma
 • Ängsholmen

Observera att trasiga speglar, fönsterglas och dricksglas lämnar du på återvinningscentralen eller till grovsopfärjan i containern för restavfall. Detta glas återvinns på ett annat sätt än förpackningsglaset man lämnar till återvinningsstationen.

Sopmajor i Värmdö

Som service till det rörliga friluftslivet (båtfolk och turister) finns det ett 40-tal sopmajor som kommunen ansvarar för. I sopmajorna finns en del för avfall och del med torrdass eller tank.

Kommunala sopmajor

Vilka hämtar avfallet i skärgården?

Dessa entreprenörer ansvarar för avfallshämtning på öarna i Värmdö skärgård.

 • Företaget AB Melskär är entreprenör på Sandhamn, Svartsö, Runmarö med närliggande öar och Gällnö, Vårholma med närliggande öar.
 • På Möja är det Suez Sverige AB.
 • På Södermöja och närliggande öar är det Storösund AB.
 • Båtåkeriet Kempe AB hämtar hushållsavfall på Nämdö och grovavfall i skärgården.

Vad ska läggas i soppåsen?

Bara det som blir över när du har sorterat allt annat. I soppåsen lägger du till exempel:

 • ​Plåster, bandage, tops, bomullstussar och tyg
 • ​CD-skivor och kassetter (även fodral)
 • ​Plastblomkrukor
 • ​Dammsugarpåsar
 • ​Engångstallrikar, färgade servetter
 • Kuvert
 • ​Diskborstar, tandborstar, disktrasor
 • ​Cigarettfimpar, snus och tobak
 • Blöjor, bindor, tamponger och kondomer

Vad händer med hushållsavfallet?

När Värmdö kommun har hämtat ditt hushållsavfall ansvarar de för att transportera det till en behandlingsanläggning för omhändertagande på bästa sätt för oss och miljön. För detta betalar alla kommunens invånare en renhållningsavgift. Hushållsavfall som inte kan återvinnas samlas in och transporteras till Högdalenverket söder om Stockholm. Där bränns det och tas tillvara i form av el och fjärrvärme.

Kontakta servicecenter vid frågor

Telefon: 08-570 470 00, E-post: varmdo.kommun@varmdo.se