Dispens från avfallshämtning

Om du inte bebor din fastighet har du möjlighet att få dispens från avfallshämtning. Ansökan görs till kommunens bygg- och miljöavdelning. För prövningen tas en avgift ut enligt gällande taxa.

Ansökan

Det är bygg- och miljöavdelningen som prövar din ansökan. Du som har e-legitimation kan du ansöka via e-tjänst.

För bygg- och miljöavdelningens prövning av ansökan tas en avgift ut enligt gällande taxa.


Vem kan få dispens?

Om din fastighet står obebodd under en längre tid kan du ansöka om uppehåll i hämtningen av ditt hushållsavfall. Detta regleras i kommunens avfallsföreskrifter.

Ansökan ska lämnas in senast sex veckor innan kommande fakturering, vilken för fastlandet sker varje kvartal och i skärgården en gång om året i april.

Du kan söka dispens för flera år i taget.

Uppehåll i hämtningarna kan medges om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande period om minst 12 månader och som längst 36 månader. Observera
att det inte är möjligt att få ett reducerat hämtningsintervall.

Befrielsen som utgår vid medgiven dispens är den fasta och den rörliga avgiften för ditt abonnemang.

Att tänka på:

  • Observera att fastigheten inte får hyras eller lånas ut till annan person om dispens
    har beviljats.
  • Dagsbesök för tillsyn får göras utan att fastigheten anses bebodd.

Avfallsföreskrifter , 486.9 kB.


Relaterad information

Insamlingssystem