Hämtning hushållsavfall i skärgården

 

Avfallstaxan i skärgården består av en fast årsavgift och en del som är beroende av vilken typ av hämtning du har, hämtning från en uppsamlingsplats eller hämtning från egen brygga.

Hämtningen på olika öar kan skilja sig något från varandra på grund av antalet året-runt-boende och kommunens möjlighet att få använda mark. För hämtning vid egen brygga gäller vissa förutsättningar. Vänd dig till Kundservice för information om du vill starta ett nytt abonnemang.

Sandhamn

Det finns fyra centrala uppsamlingsplatser på Sandhamn:

 • Trouville
 • Trouville vid taxibryggan
 • Västerudd
 • Sopinkast vid sopgården

Glas-, plast- och metallförpackningar kan lämnas nere vid sopgården. Ett par gånger per år kommer grovavfallsfärjan till Sandhamn

Möja

På Möja sker regelbunden hämtning året runt från gemensamma behållare som finns utplacerade på ön.

Möja har en återvinningscentral där du kan lämna grovavfall, glas och tidningar.

Svartsö

Sophämtning vid uppsamlingsplatser sker veckorna 16, 18, 20, 22, 24 - 36, 38, 40, 42, 44 och 46.

Sophämtning för de med enskild hämtning sker veckorna 18, 20, 22, 24 - 36, 38, 40 och 42. Under vinterhalvåret har permanentboende ytterligare åtta hämtningar, vecka 48, 51, 2, 5, 8, 10,12 och 14.

Svartsö har en återvinningscentral där du kan lämna grovavfall, glas och tidningar. Svartsö återvinningscentral tar inte emot farligt avfall. Du som har sådant avfall hänvisas till grovavfallsfärjan.

Runmarö

Det finns cirka 35 uppsamlingsplatser på ön som töms regelbundet. Här lämnar du som betalar för uppsamlingsplats.

Sophämtning för de med enskild hämtning sker veckorna 18, 20, 22, 24 - 36, 38, 40 och 42.

Under vinterhalvåret lämnar du i första hand ditt avfall i någon av Runmarös sopskjul (Långvik, Kila, Uppeby, Söderby och Styrsvik).

Runmarö har en återvinningscentral där du kan lämna grovavfall, farligt avfall, elavfall, glas och tidningar.

Nämdöområdet

Sophämtning vid uppsamlingsplatser sker veckorna 16, 18, 20, 22, 24 - 36, 38, 40, 42 och 45. Under vinterhalvåret hämtas avfallet från uppsamlingsplatser fyra gånger.


Sophämtning för de med enskild hämtning sker veckorna 18, 20, 22, 24 - 36, 38, 40 och 42

Vinterskjul finns vid Sand och Solvik på Nämdö.

Några öar i området besöks av grovavfallsfärjan.

Södermöja och omkringliggande öar

Sophämtning vid uppsamlingsplatser sker veckorna 16, 18, 20, 22, 24 - 36, 38, 40, 42 och 45.

Sophämtning för de med enskild hämtning sker veckorna 18, 20, 22, 24 - 36, 38, 40 och 42.

Vintertid kan du lämna dina sopor i sopskjulet vid Hagede.

Några öar i området besöks av grovavfallsfärjan.

Gällnö och omkringliggande öar

Sophämtning vid uppsamlingsplatser sker veckorna 16, 18, 20, 22, 24 - 36, 38, 40, 42, 44 och 46.

Sophämtning för de med enskild hämtning sker veckorna 18, 20, 22, 24 - 36, 38, 40 och 42.

Vintertid kan du lämna dina sopor i något av sopskjulet på Lådna, Norra Stavsudda eller Söderby brygga.

Några öar i området besöks av grovavfallsfärjan.

Återvinning av glasförpackningar

I skärgården finns återvinning för glasförpackningar på:

 • Grinda
 • Gränö
 • Krån
 • Lådna
 • Möja
 • Nämdö
 • Runmarö
 • Sandhamn
 • Svartsö
 • Vårholma
 • Ängsholmen

Observera att trasiga speglar, fönsterglas och dricksglas lämnar du på återvinningscentralen eller till grovsopfärjan i containern för restavfall. Detta glas återvinns på ett annat sätt än förpackningsglaset.

Kontakta servicecenter vid frågor

E-post: varmdo.kommun@varmdo.se, telefon: 08-570 470 00.