Hämtningsveckor hushållsavfall i skärgården

Bild vit sopbil Suez

Hämtningsveckor sommar


Sophämtning vid uppsamlingsplatser sker veckorna 16, 18, 20, 22, 24-36, 38, 40, 42 och 45.

Sophämtning vid fastigheter sker veckorna 18, 20, 22, 24-36, 38, 40 och 42

Vinter vid Boda brygga

Hämtningsveckor vinter


Vecka 48 (slutet av november) till vecka 15 (mitten av april) räknas till vinterhalvåret.

• För permanentboende på Svartsö med enskild hämtning sker sophämtning
veckorna 48, 51, 2, 5, 8, 10, 12 och 14.

• För permanentboende på Runmarö med enskild hämtning sker sophämtning
i vinterskjulen på Långvik, Styrsvik, Södersunda, Söderby och Kila.
Hämtning sker veckorna 48, 51, 2, 5, 8, 10, 12 och 14.

• För permanentboende på Sandhamn med enskild hämtning sker sophämtning
vid Trouville Byn, Trouville Taxibryggan och Västerudd.
Hämtning sker veckorna 48, 51, 2, 5, 8, 10, 12 och 14.

• På Möja sker regelbunden hämtning året runt från behållare som finns utplacerade
på ön.

• På övriga öar ska du med enskild hämtning lämna ditt hushållsavfall vid vinterskjulen
på Hagede, Sand, Solvik, Lådna, Norra Stavsudda och Söderby brygga.

Kontakta servicecenter vid frågor

E-post: varmdo.kommun@varmdo.se, telefon: 08-570 470 00.