Insamlingssystem

På den här sidan kan du läsa om de olika sätten vi samlar in mat- och restavfall på. I kärl, säck och bottentömmande behållare.

Våra sopkärl

Det vanligaste är hämtning i kärl. Det förekommer både vid villor och flerbostadshus. Kärlen kan rymma 190, 240, 370 eller 660 liter för restavfall och 140 liter för matavfall. Kärl för matavfall är bruna medan kärl för restavfall är gråa.

Så här fungerar det - i enbostadshus

Alla kärl är utrustade med ett datachip som registrerar varje tömning. Det betyder att du endast betalar för de gånger du ställer ut kärlet för tömning. På så vis får vi en rättvis och miljöeffektiv avfallshämtning.

Så här fungerar det - i flerbostadshus

Flerbostadshus väljer avfallsabonnemang efter önskad kärlstorlek och tömningsintervall
samt med eller utan matavfallssortering.

Bottentömmande behållare

Bottentömmande behållare är större behållare som töms av en kranbil. Det finns många olika sorters behållare. En del är helt eller delvis nedgrävda och andra står på marken, så kallade markbehållare. Eftersom behållarna töms maskinellt, blir arbetsmiljön för sophämtnings-chauffören god. Bottentömmande behållare blir allt vanligare och lämpar sig för flerbostads-hus och verksamheter.

Säck

I skärgården är det fortfarande vanligt med säckhämtning vilket utgör en arbetsmiljörisk,
då det innebär tunga lyft och risk för kontakt med stickande eller skärande avfall. Värmdö kommun arbetar därför för att minska användningen av säck.