Vanliga frågor om avfallshämtning

Just nu får kommunen in många frågor om avfallshämtning. På denna sida vill vi försöka besvara de vanligaste frågorna.

Mitt kärl har inte blivit tömt - vad beror det på?

Ifall ditt kärl inte blivit tömt kan det ha flera olika anledningar.

Är kärlet korrekt utställt?

  • Börja med att kontrollera att ditt kärl står utställt korrekt
  • Kärlet/kärlen ska ställas inom 1,5 meter från sopbilens stoppställe.
  • Det ska vara fri passage 0,5 meter runt kärlen.
  • Kärlen ska stå utställda klockan 06:00–22:00 eftersom sopbilen kan komma på oregelbundna tider.
  • Kärlet/kärlen ska vara placerade med öppningen utåt och handtagen in mot fastigheten för att tömning ska ske, se bild nedan.
Illustration av hur sopkärl ska stå korrekt i förhållande till hus och väg

När har jag hämtning?

Från vecka 1 år 2021 fick cirka 6000 hushåll ny hämtdag. De berörda fastigheterna meddelades per brev och vi informerade om bytet på vår hemsida och Facebook.
Du kan kontrollera vilken som är din hämtdag via länken nedan.

Hämtdagar för privatpersoner i 
enbostadshus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är framkomligheten påverkad av vädret?

De senaste dagarnas väder kan också påverka hämtningen. Om hämtpersonalen bedömer att vägen inte går att köra på utförs inte någon tömning men ett nytt försök görs när vägen är framkomlig på nytt.

Sida med aktuell information om hämtning

Det är väghållarens ansvar att se till att vägen är framkomlig för bland annat sophämtning. Är du osäker om din väg driftas av vägverket, kommunen eller i privat regi kan du på vår karta plocka fram ”Vägnät” filtret.

Karta över vägnät och driftansvar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Något annat fel?

Stämmer inget av det ovan in kan du anmäla utebliven hämtning genom vår e-tjänst här:

E-tjänst för att anmäla utebliven hämtning Länk till annan webbplats.