Grovsopfärja sommartid i skärgården

Färjan besöker öar som inte har permanent återvinningscentral i närheten. Grovsopfärjan kör från maj till och med augusti. Respektera tiderna för varje stopp.

Som permanent- eller fritidsboende kan du lämna sorterat grovavfall till Grovsopfärjan.
Du måste själv vara på plats och bära ombord avfallet och lämna det i rätt behållare.
Inget avfall får lämnas kvar på bryggorna.

Under 2024 kommer två turer för Sandhamn att ta emot trädgårdsavfall. En behållare
för energiåtervinning kommer att bytas ut mot en behållare för trädgårdsavfall. Det gäller turerna den 9 juni 2023 och den 14 september 2024.

Privatpersoner får lämna högst en kubikmeter byggavfall, vid större mängd måste du beställa
en container.

På grovsopfärjan kan du lämna följande avfall:

  • El-avfall
  • Metall
  • Träavfall som inte är impregnerat
  • Returpapper
  • Kartong
  • Glasförpackningar
  • Vitvaror inklusive kyl/frys
  • Farligt avfall
  • Restavfall, även impregnerat trä

För övriga turer tar inte grovsopsfärjan emot trädgårdsavfall då det måste sorteras ut och inte gå till förbränning enligt ny lagstiftning.

I skärgården behöver man ta hand om sitt trädgårdsavfall på den egna tomten eller ordna
något gemensamt på ön. Till exempel kompostera, flisa eller ha ett litet upplag på tomten.

Ur miljösynpunkt är det inte försvarbart att transportera bort trädgårdsavfall från skärgården.

För företag

Företag och verksamheter med ett särskilt årskort har rätt att lämna mindre mängd avfall
på grovsopfärjan och till återvinningscentralerna i skärgården. Kontakta kommunen för beställning av årskort.