Hämtning av trädgårdsavfall

Hushåll med avfallsabonnemang kan teckna ett separat abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall. Det gäller även bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar.

Hur går det till?

Trädgårdsavfallet hämtas jämna veckor på onsdagar, från mitten av april till mitten av november. Kärlet för trädgårdsavfall ser ut som sopkärlet, men har tre hjul samt ett ljusgrönt lock och rymmer 370 liter. Efter sista hämtningen för året förvarar du själv kärlet till nästa säsong. Det kan förvaras utomhus även under vintern, men ska vara tomt så att det inte fryser sönder.

Ställ fram kärlet dagen före hämtdagen. Det ska placeras där sopbilen normalt hämtar ditt avfall och ha handtaget utåt mot sophämtaren.

Det som samlas in går till kompostering.

Hur anmäler jag mig?

Du anmäler dig enkelt via vår e-tjänst.

E-tjänst - Upphämtning av trädgårdsavfall Länk till annan webbplats.

Vad kostar det?

Kostnaden är 1 885 kronor inklusive moms för hela säsongen 2024.
En startavgift för utställande av kärl på 426 kronor tillkommer.

Om du vill kan du dela abonnemanget med en granne. Den som står på abonnemanget
är den som får fakturan.

Vad får läggas i trädgårdsavfallskärlet?

Kärlet ska gå lätt att rulla och inte vara överfullt och locket ska gå att stänga. Avfall som
ligger utanför sopkärlet tas inte med. Trädgårdsavfallet ska läggas löst i sopkärlet och
utan påsar.

Du kan lägga i:

  • Gräsklipp och löv
  • Häckklipp
  • Ogräs
  • Kvistar och ris, mindre än tre centimeter i diameter
  • Vissna blommor och blad från rabatter

Men inte:

  • Säckar, påsar eller annat emballage
  • Blomkrukor eller annan plast
  • Sten och grus
  • Fallfrukt. Men på återvinningscentralerna kan du lämna fallfrukt, där den blir till biogas
  • Invasiva arter, som till exempel björnloka. Läs nedan hur invasiva arter ska hanteras

Länk till Naturvårdsverkets webbsida
om invasiva främmande arter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trädgårdsavfall tas emot på återvinningscentralen

Du kan också lämna ditt trädgårdsavfall på någon av våra återvinningscentraler eller kompostera trädgårdsavfallet själv på din fastighet.