Hämtning vintertid

Information om sophämtning och slamtömning under vintern.

Avfallshämtarna behöver din hjälp!

När det är snö och kallt fryser avfallet lätt fast i sopkärlen. Kontrollera så att dina matavfallspåsar inte har fastnat och peta i sådana fall loss dem innan du ställer ut
ditt matavfallskärl för tömning.

Se också till att det är snöröjt och halkfritt runt avfallskärlen så att avfallshämtaren kan
rulla kärlen fram och tillbaka till sopbilen. Även sidlastarsopbilen har problem att tömma
om avfallskärlen inte står fritt. Borsta bort snön från locket och kontrollera att locket inte
frusit fast.

Hjälp avfallshämtarna så att de kan göra sitt jobb. Som fastighetsägare har du ett ansvar
för att de ska kunna hämta ditt avfall.

Ploga och sanda

Plogning och sandning är viktigt för att sophämtning och slamtömning ska kunna ske på fungerande sätt under vinterperioden. Både föreningar, boende och entreprenörer måste hjälpas åt på bästa sätt under perioden mellan den 1 november och den 31 mars.

I områden med smala och backiga vägar är det svårt för våra entreprenörer att hämta sopor och tömma slam när vinterväglag råder.

Här är några anledningar till att problem kan uppstå:

 • Sopbilen är tung
  En sopbil väger väldigt mycket och börjar den glida finns det inget som stoppar den. Chauffören har både ansvaret och rättigheten att bedöma om det ens är möjligt att köra på en väg, säkerheten både för den som kör och omgivningen är alltid viktigast.
 • Varma däck smälter snön
  Medan sopbilen kör blir däcken varma. Om det är vinterväglag och sopbilen stannar i en uppförsbacke för att tömma kärl så smälter snön under däcken. Då kan det bli extremt halt och mycket svårt för sopbilen att kunna köra vidare.
 • Svårt att komma loss
  Om du själv har kört bil i vintertid vet du att när det är moddigt, spårigt eller dåligt plogat så gäller det att hålla jämn fart och inte stanna eller sänka farten för att inte fastna. Eftersom sopbilarna måste stanna vid varje sopkärl riskerar de att hamna i den situationen hela tiden. För att nå kärlen måste sopbilen dessutom ofta köra längre till höger på vägen och då kan de inte alltid köra i de spår som kanske redan finns på vägbanan.

Vem ansvarar för att snöröja och halkbekämpa?

Ni som förening eller väghållare ansvarar för att snöröja och halkbekämpa vägarna ordentligt. Det är viktigt att snöröjning och sandning sker över hela vägbanan för att underlätta för sopbilen och slambilen att ta sig fram och tänk på att dessa bilar är bredare än vanliga personbilar.

Brev har gått ut till vägföreningar eller väghållare med information om vintern. Har er förening inte fått detta mejl vänligen meddela oss på mejl: rh-drift@varmdo.se

Kommunen ansvarar för att snöröja kommunala vägar, parkeringar, gång- och cykelvägar och trappor. Värmdö kommun består till stor del av enskilda föreningar som själva ansvar för att att snöröja och halkbekämpa sina vägar.

De stora huvudlederna ansvarar Trafikverket för. Kontakta Trafikverkets kundtjänst om du behöver felanmäla något på deras vägar: kund@trafikverket.se

Hämtningsdagar fastlandet

Kontrollera vilken dag sophämtning sker i området så att snöröjning hinns med. Vilken dag ert område har sophämtning kan ni se nedan

Hämtningsdagar fastland , 336.6 kB.

Du som fastighetsägare med eget sopkärl ansvarar för att:

 • Ta bort snö från locken på kärlen
 • Skotta och sanda runt kärlen
 • Undvika att ställa kärlen direkt på vägen eller trottoaren så att snöröjningen hindras
 • Skotta bort eventuella vallar efter plogning
 • Se till att sopsäcken inte fryser fast i kärlet, släng inte blött avfall och håll sopkärlet rent. Skaka regelbundet på både rest- och matavfallskärl och peta loss eventuellt fastfrusna påsar

Flerbostadshus ansvarar även för att:

 • Dragväg måste vara skottad och sandad
 • Placera kärlet med handtaget i dragriktningen

Du som fastighetsägare med slamanläggning ansvarar för att:

 • Vägen fram till och runt om anläggningen vara snöröjd
 • Se även till att lock och kopplingar inte är översnöade eller fastfrusna på tömningsdagen.

Om det blir en snörik vinter kan det bli aktuellt att vi placerar ut extra sopkärl vid speciella knutpunkter. Detta kommer att ske om vi anser att vägen inte är farbar för våra sopbilar. Information om när och var extrakärlen placeras kommer vi i så fall meddela.

Hämtningsveckor skärgården


Vecka 48 (slutet av november) till vecka 15 (mitten av april) räknas till vinterhalvåret.

• För permanentboende på Svartsö med enskild hämtning sker sophämtning
veckorna 48, 51, 2, 5, 8, 10, 12 och 14.

• För permanentboende på Runmarö med enskild hämtning sker sophämtning
i vinterskjulen på Långvik, Styrsvik, Södersunda, Söderby och Kila.
Hämtning sker veckorna 48, 51, 2, 5, 8, 10, 12 och 14.

• För permanentboende på Sandhamn med enskild hämtning sker sophämtning
vid Trouville Byn, Trouville Taxibryggan och Västerudd.
Hämtning sker veckorna 48, 51, 2, 5, 8, 10, 12 och 14.

• På Möja sker regelbunden hämtning året runt från behållare som finns utplacerade
på ön.

• På övriga öar ska du med enskild hämtning lämna ditt hushållsavfall vid vinterskjulen
på Hagede, Sand, Bunkvik, Solvik, Lådna, Norra Stavsudda och Söderby brygga.

 

Kontakta servicecenter vid frågor

E-post: varmdo.kommun@varmdo.se, telefon: 08-570 470 00.