Frågor och svar matavfall

Här nedan följer frågor och svar som kan vara bra att känna till om matavfallsinsamlingen i Värmdö.

Måste jag börja sortera ut mitt matavfall?

Nej, att sortera ut matavfall är frivilligt. Kommunen önskar att så många som möjligt ska välja att sortera ut matavfall eftersom matavfallet är en resurs som bör tas tillvara.

Jag bor i villa/enbostadshus och vill börja sortera ut mitt matavfall, hur gör jag?

Du kan beställa ett matavfallsabonnemang. Du kan också kontakta kommunen på telefon
08-570 470 00 eller mejla varmdo.kommun@varmdo.se för mer information.

E-tjänst - beställ matavfallsabonnemanglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jag bor i flerbostadshus och vill börja sortera ut mitt matavfall, hur gör jag?

Det är ägaren/styrelsen till den fastighet som du bor i som väljer hur ni ska hantera avfallet i din fastighet. Kontakta gärna din hyresvärd eller styrelse i din bostadsrättsförening om du är intresserad av att sortera ut ditt matavfall.

Varför är Värmdö med i kampanjen sorteramatresten?

Det nationella målet är att minst hälften av allt matavfall från hushåll, storkök, butiker och restauranger ska samlas in och tas omhand år 2018. För att nå det målet behöver fler inse hur viktigt det är att sortera ut sina matrester och att alla kan vara med och bidra. Vår kommun är en av 25 kommuner i Stockholms län som är med i kampanjen. När vi är många som arbetar mot samma mål är chansen större att vi gör skillnad!

Vad får jag slänga i papperspåsen för matavfallet?

Som matavfall räknas bland annat alla typer av matrester, skal och rester från frukter, grönsaker och rotfrukter, te och kaffesump, äggskal och ofärgat hushållspapper. Sorteringsanvisning finns även på påsarna.

Måste jag använda påshållaren?

Det är mycket viktigt att använda den påshållare som är anpassad för insamlingen. Den gör att påsen ventileras. Det är också viktigt att låta blött matavfall rinna av innan det läggs i påsen.

Måste matavfallspåsen vara full innan jag slänger den?

Nej, påsen kan slängas vid behov. Det är rekommenderat att man slänger påsen var tredje dag även om den inte är full.

Kan jag använda en vanlig papperspåse istället för en matavfallspåse från kommunen?

Utsorteringen av matavfall sker i speciella papperspåsar som levereras hem till dig. Det är viktigt att använda dessa eftersom de är anpassade för rötningen.

Kommer mitt matavfall verkligen till nytta?

Ja! En biogasbil kan köra nästan 4 km på matavfallet från en matavfallspåse som antas väga 2 kg. Dessutom ger samma matavfall biogödsel innehållande kväve som räcker för att odla havre till cirka 18 portioner havregrynsgröt.

Jag har kompost. Är det bättre för miljön att ansluta till kommunens matavfallsinsamling?

Kompost och matavfallsinsamling är båda bra alternativ. En fördel med att vara med i matavfallsinsamlingen är att både energin och näringen tas tillvara när matavfallet rötas. Biogasen ersätter bensin och diesel och därmed minskar både påverkan på klimatet och utsläpp av skadliga partiklar.

Äts inte miljönyttan med matavfallssortering upp av de ökade transporterna insamlingen medför?

Miljövinsten med matavfallsinsamling är mycket större än transporternas utsläpp. Matavfall är så energirikt att det klarar långa avstånd utan att miljövinsten går förlorad.

Jag behöver fler påsar, vad gör jag?

Påsarna går att hämta på följande platser för dig som bor i enbostadshus:

 • Hemmesta återvinningscentral
 • Ekobacken återvinningscentral
 • Djurö återvinningscentral
 • Kommunhuset, Skogsbovägen 9–11
 • Coop Konsum, Gustavsberg
 • ICA Stavsnäs
 • ICA Djurö
 • ICA Maxi, Mölnvik, fråga i kundtjänst
 • Coop Värmdö marknad, Charlottendal
 • Citygross, Charlottendal
 • Hemköp, Hamnen Gustavsberg

Kan matavfall lämnas in i hela kommunen?

Nej, Värmdö kommun tillämpar endast utsortering av matavfall på fastlandet. Miljövinningen av utsortering i skärgården vägs mot transporter, omlastningar och behandling. Ett alternativ för fastighetsägare i skärgården kan vara att anlägga en kompost. För detta krävs en anmälan till kommunen.

Blankett - Anmälan om kompostering av matavfall


Ansvarar kommunen för allt avfall?

Kommunen ansvarar för insamling av kommunalt avfall. Kommunalt avfall är allt avfall som uppstår i ett hushåll eller därmed jämförligt avfall som uppstår i en verksamhet. Exempel är köksavfall, städavfall, latrin, grovavfall och farligt avfall.

Däremot omfattas avfall som förpackningar (av papper, plast, glas och metall), tidningar, el-avfall (inklusive batterier och ljuskällor), läkemedel, bildäck och bilar av ett så kallat producentansvar. Lagarna om producentansvar reglerar hur producenterna ska samla in och återvinna sina produkter när konsumenterna inte längre vill ha dem.

Vad är producentansvar?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster