Minireningsverk

Här får du information om vilka regler och stopptider som gäller vid beställning av tömning av ditt minireningsverk.

Märk ditt reningsverk

Det finns många olika fabrikat och modeller av reningsverk som töms på olika sätt. Därför ska en tydlig tömningsinstruktion på svenska finnas uppsatt väl synlig för tömningspersonalen i anslutning till verket. Det ska vara tydligt uppmärkt var i verket tömning ska ske. Eventuellt känsliga delar i verket ska vara skyddade. Om minireningsverkets funktion kräver återfyllnad efter tömning, ligger ansvaret för detta på dig som fastighetsägare. Önskar du att entreprenören gör det tas taxa ut för minireningsverk.

På fastlandet kan du få tömt:

Genom budning

Det finns två olika tjänster:

  • För att få tömt nästkommande arbetsdag måste beställning vara hos servicecenter senast kl. 12:00. Den tjänsten har högre taxa.
  • För att få tömt inom åtta kalenderdagar ska beställning vara hos servicecenter senast kl. 16:00, måndag–fredag.

Abonnemang

Du väljer själv vilka veckor du vill ha hämtat, till exempel vecka 10, 20, 30 och så vidare eller enligt beslutet från bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden. Vi tömmer anläggningen samma veckor varje år tills du själv meddelar kommunen om eventuell ändring.

I skärgården kan du få tömt:

Inom åtta kalenderdagar

Vid beställning senast klockan 16:00, måndag till fredag, räknas dagen som dag ett, annars är dag ett nästkommande arbetsdag.

Abonnemang

I skärgården har vi abonnemangsveckor på vår och höst.

  • På våren är det tömning vecka 14–17 om du bor i södra delen av skärgården och vecka
    18–21 om du bor i norra delen av skärgården
  • På hösten är det tömning vecka 34–37 om du bor i södra delen av skärgården,vecka 39–42 om du bor i nordöstra delen av skärgården, vecka 46-49 om du bor i nordvästra delen av skärgården

Kontakt servicecenter

Kontakta servicecenter om du vill teckna abonnemang eller om du har andra frågor, via mejl varmdo.kommun@varmdo.se eller via telefon 08-570 470 00.