Avfallshämtning

Bild vit sopbil Suez

Hos de flesta hushåll i Värmdö hämtas hushållsavfall och matavfall i kärl.
I skärgården hämtas samma avfall i säckar.​

Avfallshämtarna behöver din hjälp!

När det är snö och kallt fryser avfallet lätt fast i sopkärlen. Kontrollera så att dina matavfallspåsar inte har fastnat och peta i sådana fall loss dem innan du ställer ut ditt matavfallskärl för tömning.

Se också till att det är snöröjt och halkfritt runt avfallskärlen så att avfallshämtaren kan rulla kärlen fram och tillbaka till sopbilen. Även sidlastarsopbilen har problem att tömma om avfallskärlen inte står fritt. Borsta bort snön från locket och kontrollera att locket inte frusit fast.

Hjälp avfallshämtarna så att de kan göra sitt jobb. Som fastighetsägare har du ett ansvar för att de ska kunna hämta ditt avfall.

Avfallshämtning fastland

 • Avfallshämtning sker måndag till fredag oavsett helgdagar, året runt.
 • Du som bor i villa eller radhus har sophämtning varannan vecka under hela året from 2023.
 • Du kör ut hushålls- och matavfallskärlen när du vill få dem tömda. Behöver du inte hämtning av avfallet låter du kärlet eller kärlen står kvar inne på tomten. Observera att även tomma tömningar faktureras.

Kärlen är utrustade med ett datachip, som registrerar varje tömning och gör den rörliga kostnaden rättvis och miljöeffektiv.

Du kan välja att ha ett kärl där du lägger allt ditt hushållsavfall eller så väljer du att sortera ut ditt matavfall och får ett särskilt kärl för det. Det finns tre storlekar på kärl för avfall att välja mellan: 190, 240 och 370 liter. För matavfall gäller 140 liter.

För de som har taxan 16 hämtningar per år gäller detta:

 • Har man hämtning jämna veckor hämtas hushållsavfallet från och med vecka 20
  och jämna veckor framöver.
 • Har man hämtning udda veckor hämtas hushållsavfallet från och med vecka 19
  och udda veckor framöver.

Blev dina sopor inte hämtade?

Om ditt kärl inte blivit hämtat trots korrekt placering, kan du anmäla utebliven sophämtning tidigast arbetsdagen efter. För att anmälan ska behandlas måste den inkomma senast tre arbetsdagar från ordinarie hämtdag. Vid godkänd reklamation sker hämtning senast arbets-dagen efter att anmälan inkommit

Länk till e-tjänsten Anmälan om utebliven sophämtning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hämtdagar på fastlandet

Klicka på länken nedan för att se din hämtdag.

Avfallshämtning - fastland

Hämtdagar för privatpersoner i enbostadshus  , 336.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Sopbilarna har två fack

Sopbilarna har två fack − ett för restavfall och ett för matavfall. Kärlen töms vid samma tillfälle vilket innebär färre transporter och mindre utsläpp.

Hjälp oss att fylla båda facken!

Om du vill börja matavfallssortera beställer du ett matavfallsabonnemang.

Länk till e-tjänsten Beställ matavfallsabonnemang Länk till annan webbplats.

Placering av sopkärl

Båda kärlen ska vara placerade ute vid körbar väg med öppningen ut mot körbar väg vid fastighetsgräns. Vägen bör vara minst 3,5 meter bred och ha en fri höjd av 4,7 meter. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden eller den fria höjden!

Tänk på detta vid tömning:

 • Kärlet/kärlen ska ställas inom 1,5 meter från sopbilens stoppställe.
 • Det ska vara fri passage 0,5 meter runt kärlen.
 • Kärlen får inte placeras så att fotgängare, brevbärare och snöröjare hindras.
 • Kärlen ska stå utställda mellan klockan 06:00 och 22:00, eftersom sopbilen kan komma oregelbundna tider.
 • Glömmer du att ställa ut kärlet/kärlen kan du beställa en extra tömning mot avgift.
 • Kärlet/kärlen ska vara placerade med öppningen utåt och handtagen in mot fastigheten
  för att tömning ska ske, se bild nedan.
Bild som visar hur sopkärlen ska placeras vid sophämtning. Illustration.
Bild på avfallsbil med mått avseende höjd och bredd. Illustration.

Fri höjd och bredd.

Klipp buskar och grenar

För att sopbilen ska komma fram och tömma kärlen behöver grenar från buskar och träd som sticker ut över vägen klippas.

Illustrationen nedan visar den höjd och bredd som gäller för att sopbilen ska komma fram på ett säkert sätt för att tömma kärlen.

 • Vägen ska vara minst 3,5 meter bred och ha en fri höjd på 4,7 meter.
 • Grenar och buskar utanför er fastighet behöver klippas bort så att tömning kan utföras.

Avfallshämtning i skärgården

Du som bor i skärgården kan ha hämtning vid enskild brygga eller välja att lämna ditt hushållsavfall till en central uppsamlingsplats.

För att kunna lämna ditt hushållsavfall på en central uppsamlingsplats behöver ni vara fem eller flera fastighetsägare som lämnar på samma plats.

Sandhamn och Möja har hämtning året runt. För övriga öar skiljer sig hämtningen åt sommar- och vintertid.

Förutsättningar för att kunna få hämtning i skärgården

Som fastighetsägare är du ansvarig för att din brygga som används vid sophämtningen hålls i sådant skick att entreprenören kan angöra utan att skada varken sig själv eller bryggan.

 • Vattendjupet vid angöringsplatsen får inte understiga en meter och botten måste vara utfallande
 • Sopbåten lägger till med fören mot bryggan och för att skydda bryggan mot tryckmärken är det bra att sätta upp något som skyddar, exempelvis en offerbräda, däck eller dylikt
 • Klippor som riskerar att bli hala behöver ha en angöringsklack

Avståndet från angöringsplatsen till säckstället ska inte överstiga 10 meter. Att hämta hushållsavfall och latrin är ett tungt och smutsigt jobb - särskilt i skärgården där många fortfarande lämnar sitt avfall i säckar. Avfall som kan orsaka stick- eller skärskador måste förpackas väl, till exempel grillspett. Observera att din sopsäck aldrig får väga mer än 15 kilo. Beställ hämtning av en extra säck om du har mer avfall.

Sopmajor i Värmdö

Som service till det rörliga friluftslivet (båtfolk och turister) finns det ett 40-tal sopmajor som kommunen ansvarar för. I sopmajorna finns en del för avfall och del med torrdass eller tank.

Länk till kommunala sopmajor

Kontakta servicecenter vid frågor

E-post: varmdo.kommun@varmdo.se, telefon: 08-570 470 00.