Sophämtning

Hos de flesta hushållen i Värmdö hämtas hushållsavfall och matavfall i kärl. I skärgården hämtas hushållsavfallet i säckar.​

Sophämtning fastland

Du som bor i villa eller radhus på fastlandet har soptömning efter behov. Du kör alltså ut sopkärlet och matavfallskärlet när du vill få dem tömda. Du kan välja att ha ett kärl där du lägger allt ditt hushållsavfall eller så väljer du att sortera ut ditt matavfall och får ett särskilt kärl för det.

Kärlen är utrustade med ett datachip, som registrerar varje tömning och gör den rörliga kostnaden rättvis och miljöeffektiv.

Det finns tre storlekar på kärl för hushållsavfall att välja mellan 190, 240 och 370 liter. För matavfall gäller 140 liter.


Karta hämtdagar fastland

Hämtning, intervall

För dig som bor i villa eller radhus hämtas hushållsavfallet udda eller jämn vecka året runt, beroende på var du bor. Under sommarperioden vecka 25 till vecka 34 kan du få hushållsavfallet/matavfallet hämtade varje vecka. Soptömning sker måndag till fredag oavsett helgdagar, året runt.

Tänk på detta vid tömning

 • Kärlet/kärlen ska ställas inom 1,5 meter från sopbilens stoppställe.
 • Det ska vara fri passage 0,5 meter runt kärlen.
 • Kärlen får inte placeras så att fotgängare, brevbärare och snöröjare hindras.
 • Kärlen ska stå utställt kl. 06:00–22:00 eftersom sopbilen kan komma oregelbundna tider.
 • Glömmer du att ställa ut kärlet/kärlen kan du beställa en extra tömning mot avgift.
 • Kärlet/kärlen ska vara placerade med öppningen utåt och handtagen in mot fastigheten för att tömning ska ske.

Placera kärlet/kärlen rätt vid tömning

Båda kärlen ska vara placerade med öppningen ut mot körbar väg vid fastighetsgräns.

Vill du inte ha sophämtning gör så här:

 • Dra in kärlen på tomten eller vänd öppningen in mot tomten.
 • Observera att även tomma tömningar faktureras.


Sophämtning skärgården

Du som bor i skärgården kan ha hämtning vid enskild brygga eller välja att lämna ditt hushållsavfall till en central uppsamlingsplats.

Det som skiljer är årskostnaden och att hushållsavfallet hämtas oftare vid centrala uppsamlingsplatser.

I skärgården betalar man en fast årsavgift för renhållningsabonnemanget.

För att kunna lämna ditt hushållsavfall på en central uppsamlingsplats behöver ni vara fem eller flera fastighetsägare som går samman.

Ditt avfall är andra människors arbetsmiljö

Att hämta hushållsavfall och latrin är ett tungt och smutsigt jobb. Tänk på att säckarna eller behållarna inte får väga mer än 15 kg.

Återvinning av glasförpackningar

I skärgården finns återvinning för glasförpackningar på

 • Grinda
 • Gränö
 • Harö
 • Krån
 • Lådna
 • Möja
 • Nämdö
 • Runmarö
 • Sandhamn
 • Svartsö
 • Vårholma
 • Ängsholmen

Trasiga speglar, fönsterglas och dricksglas lämnar du på återvinningscentralen eller till grovsopfärjan.

Sopmajor i Värmdö

Som service till det rörliga friluftslivet (båtfolk och turister) finns det ett 40-tal sopmajor som kommunen ansvarar för. I sopmajorna finns en sopdel och en toalettdel med torrdass eller tank.

Kommunala sopmajor

Vilka hämtar avfallet i skärgården?

Dessa entreprenörer ansvarar för avfallshämtning på öarna i Värmdö skärgård.

 • Företaget AB Melskär är entreprenör på Sandhamn, Svartsö, Runmarö med närliggande öar och Gällnö, Vårholma med närliggande öar.
 • På Möja är det Suez Sverige AB.
 • På Södermöja och närliggande öar är det Storösund AB.
 • Båtåkeriet Kempe AB hämtar hushållsavfall på Nämdö och grovavfall i skärgården.

Vad ska läggas i soppåsen?

Bara det som blir över när du har sorterat allt annat. I soppåsen lägger du till exempel:

 • ​Plåster, bandage, tops, bomullstussar och tyg
 • ​CD-skivor och kassetter (även fodral)
 • ​Plastblomkrukor
 • ​Dammsugarpåsar
 • ​Engångstallrikar, färgade servetter
 • Kuvert
 • ​Diskborstar, tandborstar, disktrasor
 • ​Cigarettfimpar, snus och tobak
 • Blöjor, bindor, tamponger och kondomer

Vad händer med hushållsavfallet?

När Värmdö kommun har hämtat ditt hushållsavfall ansvarar de för att transportera det till en behandlingsanläggning för omhändertagande på bästa sätt för oss och miljön. För detta betalar alla kommunens invånare en renhållningsavgift. Entreprenör för avfallshämtningen på fastlandet är RenoNorden AB. I skärgården är det fem olika entreprenörer som hämtar soporna. Hushållsavfall som inte kan återvinnas samlas in och transporteras till Högdalenverket söder om Stockholm. Där bränns det och tas tillvara i form av el och fjärrvärme.