Sophämtning vintertid

Sophämtning och slamtömning i vintertid

Plogning och sandning är viktigt för att sophämtning och slamtömning ska kunna ske på fungerande sätt under vinterperioden. Både förening, boende och entreprenörer måste hjälpas åt på bästa sätt under 1 november – 31 mars.

I områden med smala och backiga vägar är det svårt för våra entreprenörer att hämta sopor och tömma slam när vinterväglag råder. Här är några anledningar till att problem kan uppstå:

 • Sopbilen är tung
  En sopbil väger väldigt mycket och börjar den glida finns det inget som stoppar den. Chauffören har både ansvaret och rättigheten att bedöma om det ens är möjligt att köra på en väg, säkerheten både för den som kör och omgivningen är alltid viktigast.
 • Varma däck smälter snön
  Medan sopbilen kör blir däcken varma. Om det är vinterväglag och sopbilen stannar i en uppförsbacke för att tömma kärl så smälter snön under däcken. Då kan det bli extremt halt och mycket svårt för sopbilen att kunna köra vidare.
 • Svårt att komma loss
  Om du själv har kört bil i vintertid vet du att när det är moddigt, spårigt eller dåligt plogat så gäller det att hålla jämn fart och inte stanna eller sänka farten för att inte fastna. Eftersom sopbilarna måste stanna vid varje sopkärl riskerar de att hamna i den situationen hela tiden. För att nå kärlen måste sopbilen dessutom ofta köra längre till höger på vägen och då kan de inte alltid köra i de spår som kanske redan finns på vägbanan.

Ni som förening/väghållare ansvarar för att snöröja och halkbekämpa vägarna ordentligt. Det är viktigt att snöröjning och sandning sker över hela vägbanan för att underlätta för sopbilen och slambilen att ta sig fram och tänk på att dessa bilar är bredare än vanliga personbilar.

Kontrollera vilken dag sophämtning sker i området så att snöröjning hinns med. Vilken dag ert område har sophämtning kan ni se nedan

Hämtningsdagar fastland Länk till annan webbplats.

Du som fastighetsägare med eget sopkärl ansvarar för att:

 • Ta bort snö från locken på kärlen
 • Skotta och sanda runt kärlen
 • Undvika att ställa kärlen direkt på vägen eller trottoaren så att snöröjningen hindras
 • Skotta bort eventuella vallar efter plogning
 • Se till att sopsäcken inte fryser fast i kärlet, släng inte blött avfall och håll sopkärlet rent. Skaka regelbundet på både rest- och matavfallskärl och peta loss eventuellt fastfrusna påsar

Flerbostadshus ansvarar även för att:

 • Dragväg måste vara skottad och sandad
 • Placera kärlet med handtaget i dragriktningen

Du som fastighetsägare med slamanläggning ansvarar för att:

 • Vägen fram till och runt om anläggningen vara snöröjd
 • Se även till att lock och kopplingar inte är översnöade eller fastfrusna på tömningsdagen.

Om det blir en snörik vinter kan det bli aktuellt att vi placerar ut extra sopkärl vid speciella knutpunkter. Detta kommer att ske om vi anser att vägen inte är farbar för våra sopbilar. Information om när och var extrakärlen placeras kommer vi i så fall meddela.