Djurhållning i Värmdö

Vissa djur som hålls av privatpersoner i kommunen kräver tillstånd från kommunen. Det finns reglerat i Värmdö kommuns lokala föreskrifter för
att skydda människors hälsa och miljön. Vid hållning av djur i en verksamhet
krävs tillstånd enligt djurskyddslagen.

Tillstånd enligt lokala föreskrifter

Det krävs tillstånd att hålla vissa djur inom detaljplanerat område. Tillståndet söks hos
bygg-, miljö – och hälsoskyddsnämnden.

Djur som kräver tillstånd är:

  • Nötkreatur, häst, get, får och svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur (till exempel höns, ankor och tupp)
  • Orm

För häst och tupp krävs alltid tillstånd.

Om det gäller hållning av fler än fem fjäderfän krävs tillstånd. Vill ni däremot hålla mindre
än fem fjäderfän så krävs inget tillstånd.

Tillstånd enligt djurskyddslagen

Den som vill starta hunddagis, föda upp hundar, öppna zoobutik med djur eller starta ridskola behöver tillstånd enligt djurskyddslagen.

Sedan 1 januari 2009 är tillsynen enligt djurskyddslagen flyttad från kommunen
till länsstyrelsen. Tillstånd för dessa djuranläggningar handläggs därmed av länsstyrelsen i Stockholms län.

Länk till Länsstyrelsens webbsida om tillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn och kontroll

Bygg- och miljöavdelningen kontrollerar att djurhållningen inte orsakar olägenheter för människors hälsa eller miljön.

En god skötsel av djur innebär att grannar inte störs av ljud, lukt, att djuren drar till sig skadedjur eller att djuren förorenar exempelvis gångbanor.

Om ni misstänker att ett djur far illa så kontaktas länsstyrelsen.