Katter

Det är fritt för katter att röra sig utomhus men det finns ändå vissa förhållnings-regler som du som matte/husse behöver tänka på om du väljer att låta din katt vistas fritt utomhus.

Från och med den 1 januari 2023 är det lag på att ID-märka och registrera katter. En ID-märkning görs via chip eller tatuering, registrering ska sedan göras till Jordbruksverket, läs mer nedan.

Länk till Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokala regler i Värmdö

Katter som vistas utomhus ska vara ID-märkta och hållas under uppsikt av den som ansvarar för katten på ett sätt som innebär att den inte besvärar någon annan.

Se dock nedan under rubriken ”Föroreningar från katter”. Katter får inte vistas på allmänna badplatser, på begravningsplatser eller allmänna lekplatser.

Vilka dessa närmare är står uppräknade i

Kommunens lokala ordningsföreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Se mer specifik lista över vilka badplatser och lekplatser som är allmänna, bilaga 3.3:

Länk till bilagan i de lokala ordningsföreskrifterna , 70.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Föroreningar från katter

Det betraktas generellt inte som en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken att en katt uträttar sina behov i rabatter eller springer in på grannens tomt eller hoppar upp på bilar.

Kattägare kan inte heller med stöd av miljöbalken tvingas att hålla sin katt inne även om katten skulle smita in i någon annans hus genom tillfälligt öppna fönster eller dörrar. Däremot är det önskvärt och självklart att den som ansvarar för katten ändå visar hänsyn till berörda och ser till att katten inte smiter in till andra.

Lagpraxisen inom området visar på att toleransnivån för enstaka katter som uträttar sina behov i grannars trädgårdar och rabatter är hög. Om föroreningen dock är omfattande kan det finnas skäl att utreda om det kan betraktas som en olägenhet för människors hälsa eller inte. Utredningsskyldigheten och bevisbördan ligger på kattens ägare. Om du anser att det är en omfattande olägenhet kan du lämna in ett klagomål till kommunen.

Tips för att slippa katter som förorenar

Det du kan göra är till exempel att: 

  • hägna in tomten
  • hålla dörrar och fönster stängda
  • strö ut avskräckande medel (till exempel parfym, c-vitamin, vitlök, alternativt citron- eller apelsinskal)
  • plantera växterna tibast (Daphne mezereum) eller "kattskräck" (Plectranthus caninus/Coleus canina)
  • sätta för nät, lägga över presenning, fiberduk eller liknande för att skydda sandlådor och planteringar
  • strö ut kaffesump i planteringar
  • stänka vatten för att skrämma katten (OBS! använd ingen hård stråle eller varmt vatten)
  • köpa en elektronisk kattskrämma med ultraljud

Klagomål


Övergivna eller förvildade katter

Om det är problem med övergivna eller förvildade katter ska du höra av dig till länsstyrelsen som kan fatta beslut om att omhänderta katterna. Polisen är den som utför omhändertagandet.

Läs mer på länsstyrelsens webbplats om förvildade katter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om en katt är uppenbart övergiven eller förvildad får den avlivas av jakträttshavaren, det vill säga av ägaren till marken. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av Polisen.