Katter

Det är fritt för katter att röra sig utomhus och det är upp till tomtägare att själv värja sig för katter som går in på deras tomt.

Lokala regler i Värmdö

Katter som vistas utomhus ska vara ID-märkta och hållas under uppsikt av ägaren eller innehavaren till katten. Katter får inte vistas på de allmänna badplatserna, inte heller på begravningsplatser och allmänna lekplatser.

Även om katter får röra sig fritt utomhus så bör kattägare av hänsyn hålla uppsikt över sin katt så att den inte orsakar skada på annans egendom. Detta finns reglerat i Värmdö kommuns lokala ordningsföreskrifter.

Föroreningar från katter

Det betraktas generellt inte som en olägenhet för människors hälsa (sanitär olägenhet) att en katt uträttar sina behov i rabatter, befinner sig på grannens tomt eller hoppar upp på bilar. Kattägare kan inte heller tvingas att hålla sin katt inne för att katten går in i andras hus genom tillfälligt öppna fönster eller dörrar.

Lagpraxisen inom området visar på att toleransnivån för enstaka katter som uträttar sina behov i grannars trädgårdar och rabatter är hög. Om föroreningen dock är omfattande kan det finnas skäl att utreda om det kan betraktas som en olägenhet för människors hälsa eller inte. Om du anser att det är en omfattande olägenhet kan du lämna in ett klagomål till kommunen.

Tips för att slippa katter som förorenar

Det är fastighetsägarens sak att freda sig och sin tomt från passerande katter genom olika åtgärder. Du får själv välja skydd för att freda tomten, men får dock aldrig skada katten. Det kan ge böter eller fängelse upp till två år.

Det du kan göra är till exempel att: 

  • hägna in tomten
  • hålla dörrar och fönster stängda
  • strö ut avskräckande medel (till exempel parfym, c-vitamin)
  • plantera Tibast, en väldoftande prydnadsbuske
  • sätta för nät, lägga över presenning, fiberduk eller liknande för att skydda sandlådor och planteringar
  • strö ut kaffesump i planteringar
  • stänka vatten för att skrämma katten (OBS! använd ingen hård stråle eller varmt vatten).

Övergivna eller förvildade katter

Om det är problem med övergivna eller förvildade katter ska du höra av dig till länsstyrelsen som kan fatta beslut om att omhänderta katterna. Polisen är den som utför omhändertagandet.

Läs mer på länsstyrelsens webbplats om förvildade katter.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om en katt är uppenbart övergiven eller förvildad får den avlivas av jakträttshavaren, det vill säga av ägaren till marken. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av Polisen.