Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll handlar om att göra en bedömning av förbränningsanordningens säkerhet från brandskyddssynpunkt. En brandskyddskontroll måste utföras och får endast utföras av leverantör som är utsedd av kommunen och har behörighet att utföra den.

Varför brandskyddskontroll?

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel
och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta.

Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

  • Sotbildning och beläggningar,
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet,
  • Temperaturförhållanden,
  • Tryckförhållanden och täthet, samt
  • Drift och skötsel.

Krav på brandskyddskontroll

Det finns krav på att brandskyddskontroll måste genomföras. Du kan läsa mer om regler och lagar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida. 

Hur ofta du behöver utföra brandskyddskontroll varierar. På Storstockholms brandförsvars Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hemsida kan du läsa mer om tidsfrister.

Utförare av brandskyddskontroll i Värmdö

Brandskyddskontroll utförs av de företag som har upphandlats av Storstockholms brandförsvar. Brandskyddskontroll i Värmdö utförs av:

Övergripande frågor om brandskyddskontroll och sotning besvaras av Storstockholms brandförsvar via e-post registrator@ssbf.brand.se. Måndagar kl 13-15 kan du även ringa till växeln på 08-454 87 00 och be att bli kopplad till sotningsrådgivningen.