Fjärrvärme

Värmdös energimål tar fasta på de internationella och nationella målen. Målet är att kommunen ska förändra och effektivisera sin energianvändning.

Vem levererar fjärrvärmen?

I Gustavsberg är det Vattenfall som levererar fjärrvärme via sitt biobaserade fjärrvärmeverk och i Hemmesta är det Värmdö Bostäder som levererar miljövänlig fjärrvärme, de eldar med träpellets.

Alternativ till fjärrvärme är att installera en värmepump som till exempel bergvärme. För vissa värmepumpar behövs tillstånd.

Värmepump

Kommunmål och fjärrvärme

Värmdö kommun jobbar aktivt med att ansluta sina fastigheter (skolor, förskolor, äldreboenden med flera) till en biobaserad fjärrvärme där det är möjligt.

Kommunen har under 2020 tagit fram en miljö- och klimatplan. "Miljö- och klimatplan 2020-2030" ska ge en samlad bild av de mest centrala målen för kommunen och göra det enkelt för medborgare, företag, föreningsliv, besökare, anställda och beslutsfattare att få en bild av vad kommunen gör inom miljö- och klimatområdet.

Miljö- och klimatplan 2020-2030 , 2 MB.