Ansök om värmepump

Installation av berg-, jord- och ytvattenvärme är tillståndspliktiga åtgärder. Ansöker om tillstånd gör du till bygg- och miljöavdelningen på kommunen.

Ansökan

Fyll i alla sektioner i ansökningsblanketten och skriv under den.

Vill du hellre anlita ett ombud ska det fyllas i. I det fallet behöver du skriva en fullmakt. 

Vill du veta mer om vem vi kontaktar för information i ditt ärende och vad det innebär att det teckna en fullmakt, läs mer genom att klicka på denna länk.

Använd gärna vår blankett för fullmakt och bifoga den till ansökan.

Du som har e-legitimation kan ansöka via e-tjänst.

Ansök via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fullmakt , 153.1 kB.

Situationsplan

När du skickar in din ansökan ska du bifoga en situationsplan, en karta i skala 1:300 - 1:500
över tomten, där placeringen av den tänkta värmeanläggningen framgår. Saknar du en situationsplan kan du använda en tomtkarta som går att ladda ner gratis på kommunens webbplats.

Läs mer om tomtkartan och hur du laddar ner den


Det är viktigt att i situationsplanen ha med nedan beskrivna uppgifter till alla typer av värmepumpar.

  • Borrhålets djup och eventuella gradning. Vid gradning ska borrhålets ingångspunkt, sträckning på fastigheten och halva borrdjupet märkas ut.
  • Avstånd från borrhål till egen fastighetsgräns, ska vara minst 10 meter.
  • Avstånd och riktning till dricksvattenbrunn (även oanvända) inom 50 meter från planerat borrhål. För information om befintliga dricksvattenbrunnar kan du titta i databasen Brunnar genom att följa denna länk:

    Sveriges geologiska undersöknings (SGU) brunnsarkiv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Om du inte hittar information där kan du fråga dina grannar var deras dricksvattenbrunn ligger.
  • Avstånd till andra energibrunnar (även oanvända) inom 30 meter från planerat borrhål.

Vid ansökan om bergvärme ska även detta finnas med:

  • Läge för borrhål inklusive djup.
  • Eventuell gradning samt var borrhålets mittpunkt hamnar vid förskjutning av placeringen.
  • Placering av avloppsanläggning (vid enskilt avlopp).

Vid ansökan om jord- eller ytvattenvärme ska även detta finnas:

  • Kollektorslangarnas placering inklusive djup.

Om ovan beskrivna uppgifter inte finns med kommer du behöva komplettera ansökan och handläggningen av din ansökan kan ta längre tid.

Handläggningstiden för ett tillstånd är omkring åtta veckor från att ansökan är komplett.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för handläggningen av din ansökan. Läs mer om kommunens taxor och avgifter:

Taxor och avgifter 2023 , 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Vad händer med din ansökan?

1. Skicka in ansökan

Ansökan inkommer till bygg- och miljöavdelningen och registreras i ärendehanteringssystemet. Handläggaren går igenom din ansökan för att se att den är komplett. Är din ansökan komplett kan handläggningen påbörjas. Är din ansökan inte komplett skickas ett bekräftelsebrev ut med information om vilka kompletteringar vi behöver för att kunna gå vidare med ditt ärende.

2. Grannhörande

Grannhörande skickas ut till de grannar som är berörda av anläggningen. I områden med enskilt dricksvatten hörs alla grannar som har eller kan ha en dricksvattenbrunn inom 50 meter. Inom områden med kommunalt vatten hörs de grannar som gränsar direkt till din fastighet. Hörda grannar blir informerade om vilken typ av anläggning som planeras och var den är tänkt att placeras. Grannarna får vanligen två veckor på sig att svara.

Om grannarna har synpunkter skickar handläggaren dessa till dig så att de får möjlighet att du får möjlighet att bemöta synpunkterna innan beslut fattas.

3. Bedömning

Handläggaren gör sin bedömning utifrån de uppgifter som inkommit från ansökan, grannhöranden och de lagar och förordningar som reglerar värmepumpar.

4. Beslut

Beviljas din ansökan skriver handläggaren ett delegationsbeslut som skickas till dig tillsammans med situationsplanen. Om grannar har haft synpunkter skickas beslutet till dem också. De har då tre veckor på sig att överklaga beslutet till Länsstyrelsen i Stockholms län från och med den dag de har tagit emot beslutet.

Får du avslag på din ansökan meddelas det via ett beslut med delgivningskvitto. Du har då möjlighet att överklaga beslutet till Länsstyrelsen i Stockholms län.

5. Brunns- och borrprotokoll samt provtryckningsprotokoll

Efter slutförd borrning ska ett brunns- och borrprotokoll samt ett provtryckningsprotokoll skickas in till kommunen. Protokollen granskas och en bekräftelse skickas ut till dig.