Vedeldning

En installation eller ändring av villapanna kräver en anmälan till kommunen. När du ska välja panna välj en så kallad p-märkt panna. I en panna får du endast elda torr ved.

Vedeldning

I villor är ved det vanligaste biobränslet, och 20–25 procent av villorna i Sverige värms med ved som huvudsaklig värmekälla. Vedeldning kräver intresse och en stor arbetsinsats, men i gengäld får du låga energikostnader för villan.

Om du vill elda ved för hela husets värmebehov måste pannan anslutas till bästa möjliga teknik, för att kunna elda på ett effektivt och miljömässigt sätt. En av dagens tekniska lösningar, som är bra att ansluta eldstaden till, är ackumulatortank.

Ved, pellets och flis som bränsle, räknas till förnyelsebara energikällor och bidrar inte till klimatförändringen gällande koldioxid, men ger föroreningar till luften. Om du värmer upp ditt hus med vedeldning ska du skaffa dig kunskap, för att minimera störningarna av rök, hålla partiklar och farliga ämnen så låga som möjligt genom att elda på rätt sättlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även elda ved i en braskamin, kakelugn, vedspis, öppen spis, murspis eller i någon annan typ av kamin. Dessa lokala eldstäder är ett komplement till ett primärt värmesystem.

Installation av villapanna

Om du planerar att installera eller ändra en befintlig villapanna ska du skicka in en anmälan till bygg- och miljöavdelningen.

Läs mer under Braskamin och eldstad

Välj villapanna

Välj en p-märkt panna, en panna som är typprovad av kontrollmyndigheten Science Partner och som uppfyller lag- eller myndighetskrav eller högre. P-märkningen är en kvalitetsstämpel som används i allt större utsträckning. Märkningen är frivillig för producenterna. Kraven har utformats av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, i nära samarbete med branschen.

Målet med P-märkningen är att höja den svenska standarden totalt för att uppnå såväl renare förbränning som effektivare eldstäder. Rådgör också gärna med en sotare redan i planeringsskedet.

Energimyndigheten har aktuell information om vedpannor, kaminer, kakelugnar, ackumulatortankar och miljömärkt utrustning.

Läs mer om uppvärmning på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad får jag elda i en villapanna?

Det du får elda i villapannan är endast torr ved. Veden bör vara lagrad under tak i minst ett år. Ved som huggs under sommaren är inte tillräckligt torr för att användas kommande vinter.

Om du eldar med ved i villapanna är du skyldig att spara dokumentation över genomförd sotning och underhåll i minst fem år.

Du får inte elda avfall i en villapanna som till exempel hushållsavfall, mjölkkartonger, plast, målat eller impregnerat virke

Begränsad eldning

I tätbebyggda områden bör du undvika att elda med ved i kaminer och eldstäder i större omfattning då det kan påverka din omgivning. Röken kan bland annat orsaka irritation i luftvägarna.

Läs mer om att elda inomhus

Pelletsbrännare

Du kan också komplettera din panna med en pelletsbrännare. Eldning med pellets av trä ger nästan alltid lägre utsläpp av föroreningar jämfört med vedeldning. Detta beror på den jämna kvaliteten och låga fukthalten. Briketter och flis är andra möjliga bränslen, men alla bränslen är inte lämpliga i alla typer av pannor. För vissa bränslen krävs kompletteringar av anläggningen.