Inomhustemperatur

En bra temperatur är viktig för att skapa en god inomhusmiljö. Låga inomhus-temperaturer kan orsaka eller förvärra hjärt-, kärl-, och lungrelaterade sjukdomar. Höga inomhustemperatur kan medföra illamående, trötthet och huvudvärk. Besväras du av för hög eller låg temperatur så kontaktar du din fastighetsägare eller hyresvärd.

Hur varmt ska det vara?

Lufttemperaturen inomhus bör vara minst 20 grader Celsius (° C), gärna högre. Golvtemperaturen bör vara minst 18º C men gärna flera grader högre. För känsliga
grupper bör temperaturen vara minst 2° C högre, till exempel hemma hos äldre personer
eller människor med låg ämnesomsättning. I en bra inomhusmiljö bör lufttemperaturen
under sommaren inte heller varaktigt överstiga 26º C.

Undantag kan dock behöva accepteras vid extrema väderförhållanden såsom köldknäppar eller värmeböljor.

Väggarnas och takets isolering, fönstrens storlek och placering, luftens medelhastighet (draget) i bostaden och bostadens läge rent generellt bidrar alla till hur du upplever bostadens termiska klimat (inomhusklimatet).

Om din bostad till exempel har flera ytterväggar eller väggar som angränsar till andra svala utrymmen som exempelvis garage, kan du uppleva det som kallare än vad det egentligen är och vad termometern som mäter lufttemperaturen visar. Det eftersom yttemperaturen på till exempel väggar påverkar kroppens upplevelse av temperaturen. På samma sätt spelar också drag och fukt i luften roll. Nämnda exempel är faktorer som påverkar människans upplevelse av temperaturen, men som inte syns vid mätning av lufttemperatur.

De riktvärden som anges i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus gäller för bostadsutrymmen, till exempel kök, sovrum, vardagsrum och badrum, samt för sådana lokaler för allmänna ändamål där människor vistas mer än tillfälligt, som klassrum
och lekhallar. Läs mer om riktvärdena nedan:

FoHMFS 2014:17 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kalla element

I välisolerade hus känns radiatorer kalla vid beröring därför att temperaturen är lägre än hudtemperaturen. Ofta tror man att radiatorerna måste kännas varma för att avge värme, vilket inte stämmer. Människor är ofta vana vid de mycket varma radiatorer som finns i dåligt isolerade hus.

Kalla golv

Kalla golv kan också vara ett problem ibland, särskilt om du bor över en port eller något annat ouppvärmt utrymme. Din golvtemperatur bör dock inte vara lägre än 18 º C, då kan det finnas anledning att utreda golvtemperaturen vidare.

Ligger din bostad till exempel nära portuppgången, garaget eller liknande utrymme känns det ofta kallare än vad det är.

Vad kan jag själv göra?

Om du har problem med inomhustemperaturen i bostaden kan du göra följande:

  • Håll element fria från möbler och textilier.
  • Placera inte soffor eller fåtöljer nära fönster eller balkongdörr.
  • Håll luftintag och frånluftsdon rengjorda och öppna.
  • Låt inte fönster stå öppna, vädra istället effektivt med korsdrag under en kort stund.
  • Hissa ner persienner eller markiser för att undvika solinstrålning.
  • Felanmäl problemet till fastighetsägaren om ovan åtgärder inte hjälper.

Problem med inomhusmiljön?

Har du problem med ventilationen , dålig luft, fukt eller mögel eller temperatur ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren som ansvarar för din inomhusmiljö.

Om du bor i en bostadsrätt pratar du med föreningens styrelse och om du bor i hyresrätt ska du kontakta din hyresvärd. Om problemet förekommer i en förskola eller skola kan du kontakta personalen eller rektorn. Blir det ingen förändring kan du kontakta kommunens bygg- och miljöavdelningen som kan kräva utredning och eventuell åtgärd.

Tänk på att när du upplever att det är för varmt inomhus är det ofta yttemperaturen på till exempel väggar runt omkring dig i bostaden som är problemet, liksom fukten i luften. Vid kyla är oftast istället drag en bidragande orsak till att det upplevs för kallt.

Klagomål