Inomhustemperatur

En bra temperatur är viktig för att skapa en god inomhusmiljö. Låga inomhustemperaturer kan orsaka eller förvärra hjärt-, kärl-, och lungrelaterade sjukdomar. Höga inomhustemperatur kan medföra illamående, trötthet och huvudvärk. Besväras du av för hög eller låg temperatur bör du kontakta din fastighetsägare eller hyresvärd.

Hur varmt ska det vara?

Lufttemperaturen inomhus bör vara 20–24ºC och golvtemperaturen bör inte understiga 18ºC.
I en bra inomhusmiljö bör lufttemperaturen under sommaren inte heller varaktigt överstiga
26ºC. Undantag kan dock göras vid extrema väderförhållanden såsom köldknäppar eller värmeböljor. För känsliga grupper bör temperaturen vara minst 2°C högre, till exempel hemma hos äldre personer eller människor med låg ämnesomsättning.

Väggarnas isolering, fönstrens storlek och bostadens läge påverkar hur du upplever temperaturen. Om din bostad till exempel har flera ytterväggar eller väggar som angränsar till andra svala utrymmen som exempelvis garage, kan du uppleva det som kallare än vad det är. I dessa fall är det mer rättvist att mäta den så kallade operativa temperaturen, som är ett slags medelvärde.

Dessa riktvärden gäller för bostadsutrymmen, till exempel kök, sovrum, vardagsrum och badrum, samt för sådana lokaler för allmänna ändamål där människor vistas mer än tillfälligt, som klassrum och lekhallar.

Kalla element

I välisolerade hus känns radiatorer kalla vid beröring därför att temperaturen är lägre än hudtemperaturen. Ofta tror man att radiatorerna måste kännas varma för att avge värme, vilket inte stämmer. Människor är ofta vana vid de mycket varma radiatorer som finns i dåligt isolerade hus.

Kalla golv

Kalla golv kan också vara ett problem ibland, särskilt om du bor över en port eller något annat ouppvärmt utrymme. Din golvtemperatur ska dock inte vara lägre än 16 grader under längre perioder. Väggarnas isolering, fönstrens storlek och bostadens läge påverkar hur du upplever temperaturen.

Ligger din bostad till exempel nära portuppgången, garaget eller liknande utrymme känns det ofta kallare än vad det är. I dessa fall är det mer rättvist att mäta den så kallade operativa temperaturen, som är ett medelvärde av luftens och övriga ytors temperatur.

Problem med inomhusmiljön

Har du problem med ventilationen, dålig luft, fukt eller mögel eller temperatur ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren som ansvarar för din inomhusmiljö.

Om du bor i en bostadsrätt pratar du med föreningens styrelse och om du bor i hyresrätt ska du kontakta din hyresvärd. Om problemet förekommer i en förskola eller skola kan du kontakta personalen eller rektorn. Blir det ingen förändring kan du kontakta kommunens bygg- och miljöavdelningen som kan kräva utredning och eventuell åtgärd.

Klagomål

Vad kan jag själv göra?

Om du har problem med inomhustemperaturen i bostaden kan du göra följande:

  • Håll element fria från möbler och textilier.
  • Placera inte soffor eller fåtöljer nära fönster eller balkongdörr.
  • Håll luftintag och frånluftsdon rengjorda och öppna.
  • Låt inte fönster stå öppna, vädra istället effektivt med korsdrag under en kort stund.
  • Hissa ner persienner eller markiser för att undvika solinstrålning.
  • Felanmäl problemet till fastighetsägaren om ovan åtgärder inte hjälper.