Klotter

Värmdö kommun ansvarar för att sanera klotter på kommunens fastigheter och mark.

Felanmäl klotter

Du anmäler klotter genom att göra en felanmälan till Vattenfall via länken här bredvid. Kommunen kan efter det sanera på egna fastigheter eller förmedla informationen vidare till aktuell fastighetsägare eller förvaltare.

Kommunens målsättning

  • Sanera klotter inom 48 timmar från det att skadan kommit till kommunens kännedom. Vintertid kan sanering dröja på grund av väder och temperatur.
  • Prioritera sanering av klotter med politiska och ideologiska budskap.
  • Dokumentera och polisanmäla allt klotter och liknande skadegörelse.