Klotter

Värmdö kommun ansvarar för att sanera klotter på kommunens fastigheter och mark.

Upptäcker du klotter får du gärna hjälpa till med att göra en felanmälan till kommunen via länken här bredvid. Kommunen kan efter det sanera på egna fastigheter eller förmedla informationen vidare till aktuell fastighetsägare eller förvaltare.

Kommunens målsättning

  • Sanera klotter inom 48 timmar från det att skadan kommit till kommunens kännedom. Vintertid kan sanering dröja på grund av väder och temperatur. Frysskador på betongytor eller fasader kan uppstå vid sanering med vatten och målarjobb kan endast göras när temperaturen är mellan 5–10 grader.
  • Prioritera sanering av klotter med politiska och ideologiska budskap.
  • Dokumentera och polisanmäla allt klotter och liknande skadegörelse.