Livsmedel

Misstänker du att du blivit matförgiftad på grund av att du ätit ett dåligt livsmedel på en restaurang eller från en livsmedelsaffär bör du snarast möjligt anmäla detta till kommunen. I bästa fall kan du då förhindra att även andra drabbas.

Anmäl matförgiftning

Du bör anmäla en misstänkt matförgiftning till kommunen. Ju tidigare anmälan kommer in desto större möjligheter finns att utreda vad som har hänt.

Anmälan om misstänkt matförgiftning - e-tjänst Länk till annan webbplats.


Misstänker du att du fått en allergisk reaktion av ett bristfälligt märkt livsmedel bör du också anmäla detta till kommunen.

Orsaker till matförgiftning

Bristande kunskaper om hygien samt dålig rengöring är många gånger orsaken till matförgiftningar. Förvaring av mat i felaktig temperatur är också en vanlig orsak.

När du blir matförgiftad kan symptomen uppträda från en halvtimme till flera dagar efter att du åt det som orsakat matförgiftningen.

Vanliga symptom är:

 • illamående
 • magsmärtor
 • diarré
 • kräkningar
 • feber

För rådgivning om din hälsa kontakta Vårdguiden 1177.

Förebygg matförgiftning

Du kan bli matförgiftad både av mat hemma i köket och om du äter ute. Det finns mycket du kan göra själv för att undvika att bli sjuk av den mat du själv lagar:

 • Laga inte mat till andra när du är eller precis har varit magsjuk.
 • Tvätta händerna innan du börjar laga mat, men också direkt efter att du hanterat rått kött och kyckling.
 • Använd rena redskap, håll rent på arbetsbänken och diska knivar och skärbrädor noga när du skurit rått kött och kyckling.
 • Sätt in kylvaror, exempelvis färskt kött, fisk och mejerivaror i kylen så fort som möjligt.
 • Försök att ha en låg kylskåpstemperatur på max +8°C. Ha gärna en termometer i kylskåpet.
 • Sätt in mindre mängder tillagad mat i kylen så snart som möjligt. Större mängder mat kan kylas ner i vattenbad eller annat innan den sätts in i kylen för att förhindra att andra livsmedel värms upp i kylen.

Vinterkräksjukan

Den vanligaste orsaken till matförgiftningar på vinterhalvåret är vinterkräksjuka. Vinterkräksjukan orsakas av ett virus som är mycket smittsamt. Det räcker med ett mycket litet antal virus för att du ska bli sjuk.

Viruset dör vid upphettning. Om maten hettats upp till minst 72 grader dör viruset.

Säkra livsmedel

Säkra livsmedel innebär att du som konsument inte vilseleds eller blir sjuk av den mat du köper. Därför kontrollerar kommunen att varor är korrekt märkta och hanteras på ett säkert sätt.

I vår mat- och köksmiljö finns risker att vara uppmärksam på och som kan orsaka sjukdomar, matförgiftningar eller allergiska reaktioner. Sjukdomsframkallande bakterier, virus eller andra mikroorganismer kan försämra matens kvalitet och orsaka matförgiftningar. Ämnen (allergener) som inte märks ut på rätt sätt kan orsaka mer eller mindre allvarliga reaktioner hos allergiska och/eller överkänsliga personer.

Kommunens främsta uppdrag är att skydda dig som konsument. Det görs genom att kontrollera att företag lever upp till kraven i livsmedelslagstiftningen.

Allergier

Får du en allergisk eller överkänslighetsreaktion efter att ha ätit ute på restaurang eller köpt ett livsmedel där ingrediensen inte står på innehållsförteckningen bör du anmäla detta till kommunen. Ju tidigare anmälan kommer in desto större möjligheter finns att utreda vad som har hänt. En livsmedelsinspektör kan då göra ett besök på restaurangen eller i butiken och utreda händelsen.

Kommunen behöver veta:

 • var måltiden ägde rum, datum och tid
 • vad måltiden bestod av
 • var livsmedlet inhandlades

Ring eller e-posta in dina uppgifter till kommunen.

Är du företagare?

Information om tillstånd, anmälan om livsmedelsverksamhet, avgifter med mera hittar du på företagarportalen.

Livsmedelsverksamhet, för företagare