Skadedjur och ohyra

Om du upptäcker skadedjur som mjölbaggar, silverfiskar, pälsängrar, kackerlackor, råttor och möss i din bostad ska du försöka hitta härden, det vill säga den plats som lockar djuren. Det kan vara spill av djurfoder, gryn eller en öppnad matförpackning.

Gillrad råttfälla

Även duvor, flugor och getingar kan vålla olägenheter och betraktas då som skadedjur. Om härden rengörs ordentligt kan det ofta vara en tillräcklig åtgärd. Silverfiskar i stor mängd kan dock vara tecken på att det finns någon onormalt fuktig plats i byggnaden, kanske en fuktskada.

Fastighetsägare har ansvar för bekämpning

Om du bor i hyresrätt och upptäcker skadedjur i eller utanför bostaden ska du kontakta din fastighetsägare. Om du bor i bostadsrätt och tror att skadedjuren kommer utifrån, kontakta bostadsrättsföreningens styrelse. Om du äger din bostad och har problem med skadedjur, kontakta en saneringsfirma. I regel finns avtal med saneringsföretag via hus- eller hemförsäkringen.

Om du är hyresgäst och fastighetsägaren inte vidtar några åtgärder kan du vända dig till kommunens bygg- och miljöavdelningen, som då gör en bedömning av problemet.

Klagomål

Fastighetsägaren kan tvingas vidta åtgärder mot skadedjuren. Enligt miljöbalken ansvarar fastighetsägare för att åtgärda besvär som skadedjur orsakat. Fastighetsägaren ska också förebygga skadedjursproblem.