Skadedjur och ohyra

Om du upptäcker skadedjur som mjölbaggar, silverfiskar, pälsängrar, kackerlackor, råttor och möss i din bostad ska du försöka hitta källan,
alltså plats och orsak till vad som lockar djuren. Det kan vara spill av gryn, djurfoder, eller en öppnad matförpackning.

Gillrad råttfälla

Även duvor, flugor och getingar kan vålla olägenheter och betraktas då som skadedjur. Om platsen rengörs ordentligt kan det ofta vara en tillräcklig åtgärd. Silverfiskar i stor mängd kan dock vara tecken på att det finns någon onormalt fuktig plats i byggnaden, kanske en fuktskada.

Fastighetsägaren ansvarar

Om du bor i hyresrätt och upptäcker skadedjur i eller utanför bostaden ska du kontakta din hyresvärd. Om du bor i bostadsrätt ska du kontakta bostadsrättsföreningens styrelse.

Den som är fastighetsägare ansvarar nämligen enligt miljöbalken för att du ska få bort skadedjuren.

Om du bor i ett eget hus och har problem med skadedjur, får du dock själv kontakta en saneringsfirma. Som regel finns avtal med saneringsföretag via den boendes hus- eller hemförsäkring.

Om hyresvärden eller styrelsen inte vidtar några åtgärder som kommer till rätta med problemet kan du vända dig till kommunens bygg- och miljöavdelning, se länken nedan om klagomål.

Klagomål