Ventilation

En bra ventilation är viktig för att skapa en god inomhusmiljö. Det går att före-bygga och åtgärda bristfällig luftomsättning. Besväras du av dålig ventilation
bör du kontakta din hyresvärd eller fastighetsägare.

Men innan du gör det se till hur du får in din utomhusluft. Är det via uteluftsventiler på fasaden eller genom tilluftsdon i rummen? Om det finns tilluftsdon i rummen kommer uteluften in via en fläkt på taket.

Se till att alla ventiler och tilluftsdon är öppna. Detsamma gäller frånluftsdonet i kök och badrum. Se till att även frånluftsdonets skivtallrik är ren liksom även fettfiltret i kökskåpan
om sådan finns. Annars kan det påverka borttransporten av begagnad, förorenad luft och därmed även inflödet av uteluft – i synnerhet om du har uteluftsventiler vid fasaden.

I annat fall kan din upplevda dåliga luft bero på något så enkelt att något eller flera av dessa
don till och med är stängda. Då får du inte in tillräckligt eller kanske ens någon uteluft alls till
din bostad, utan bara begagnad luft från dina grannar via glipor i och/eller mellan golv och väggar.

Även inredning och byggnadsmaterial ger ifrån sig en del ämnen till inomhusluften.

Tecken på dålig luftomsättning

Inomhusmiljön försämras av bristfällig ventilation. Följande exempel är tecken på att ventilationen inomhus är eller kan vara bristfällig:

  • du får in lukter från grannar
  • du känner inte något drag i uteluftsdon eller tilluftsdon och/eller frånluftsdon
  • rummet är oventilerat
  • mikrobiell tillväxt ”mögel” på invändiga ytor, där orsaken inte är en uppenbar vattenskada
  • omfattande kondensbildning på fönsters insida vid en utetemperatur av cirka –5° C
  • det blir imma på badrumsspegeln som inte försvinner relativt snabbt efter att du har slutat duscha

Problem med inomhusmiljön

Har du problem med ventilationen, dålig luft, fukt och mögel, eller inomhustemperatur ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren som ansvarar för din inomhusmiljö.

Om du bor i en bostadsrätt pratar du med föreningens styrelse och om du bor i hyresrätt ska du kontakta din hyresvärd. Om problemet förekommer i en förskola eller skola kan du kontakta personalen eller rektorn. Blir det ingen förändring kan du kontakta kommunens bygg- och miljöavdelning som kan kräva utredning och eventuell åtgärd.

Klagomål

Du som bor i eget hus

Om du vill veta mer om hur din ventilation fungerar eller om du upplever problem med den,
kan du kontakta en certifierad funktionskontrollant som är medlem i nätverket Funkis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om det istället handlar om att du upplever hälsoproblem när du vistas i din bostad, kan du kontakta en inomhusmiljösakkunnig byggdoktor som är ansluten till nätverket Byggdoktorerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vad kan jag själv göra?

Bra ventilation ska släppa in ny utomhusluft och transportera bort gammal begagnad inomhusluft.

Några knep som bidrar till att undvika att få problem med dålig luft är till exempel att du:

  • har uteluftsventiler och eventuella vädringsfönster öppna
  • rengör skivtallriken i frånluftsdonet i badrummet samt fettfiltret i kökskåpan regelbundet. Se till att de är öppna på det sätt som funktionskontrollanten av ventilationen har ställt dem
  • vädrar effektivt genom korsdrag korta stunder.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Fastighetsägaren är ansvarig för att utföra denna så kallade OVK-kontroll med jämna mellan-rum beroende på vilket typ av ventilationssystem du har i din bostad. Är du intresserad av resultatet av kontrollen i just din lägenhet ta kontakt med i första hand din fastighetsägare eller i andra hand kommunen dit den av fastighetsägaren anlitade funktionskontrollanten skickar protokollet också.

Obligatorisk ventilationskontroll