Ventilation

En bra ventilation är viktig för att skapa en god inomhusmiljö. Det går att förebygga och åtgärda dålig luft. Besväras du av dålig ventilation bör du kontakta din hyresvärd eller fastighetsägare.

Inomhusluften i en bostad behöver ständigt förnyas eftersom människor och husdjur förbrukar syret i luften, men även för att exempelvis rökning, tvättning och matlagning skapar föroreningar. Även inredning och byggnadsmaterial kan ge ifrån sig en del ämnen till inomhusluften.

Tecken på dålig luft

En dålig inomhusmiljö kan försämras av en bristfällig ventilation. Det kan finnas vissa tecken på att luften inomhus inte är bra:

  • imma på insidan av fönstret
  • imman på badrumsspegeln försvinner inte inom 15 minuter efter dusch
  • dålig lukt kommer in genom dina frånluftsventiler i badrum eller kök
  • mögel eller fuktskador
  • en känsla av att luften är dålig
  • frånluftsventiler suger inte tag i en pappersbit som du håller upp

Problem med inomhusmiljön

Har du problem med ventilationen, dålig luft, fukt och mögel, eller inomhustemperatur ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren som ansvarar för din inomhusmiljö.

Om du bor i en bostadsrätt pratar du med föreningens styrelse och om du bor i hyresrätt ska du kontakta din hyresvärd. Om problemet förekommer i en förskola eller skola kan du kontakta personalen eller rektorn. Blir det ingen förändring kan du kontakta kommunens bygg- och miljöavdelning som kan kräva utredning och eventuell åtgärd.

Klagomål

Om du har eget boende

I eget boende har du förmodligen någon av dessa ventilationssystem: självdragsventilation (vanligast), mekanisk frånluftsventilation eller mekanisk från- och tilluftsventilation. Det finns mycket att göra för att förbättra dessa system. Ta kontakt med en fackman på bostadsventilation om du inte själv har kunskapen.

Vad kan jag själv göra?

Bra ventilation ska släppa in ny frisk luft och transportera bort gammal dålig luft och gör inomhusmiljön mer hälsovänlig.

För att problem med dålig luft inte ska uppstå kan du tänka på att:

  • hålla friskluftsventiler och vädringsfönster öppna så att luftbytet förbättras
  • rengöra ventiler i badrum och kök regelbundet
  • vädra ofta och effektivt genom korsdrag korta stunder

Obligatorisk ventilationskontroll

En tillfredsställande inomhusmiljö ingår i det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och där har obligatorisk ventilationskontroll (OVK) en viktig roll. Fastighetsägaren är ansvarig för att utföra kontrollen med jämna mellanrum.

Obligatorisk ventilationskontroll