Ventilation

En bra ventilation är viktig för att skapa en god inomhusmiljö. Det går att före-bygga och åtgärda dålig luft. Besväras du av dålig ventilation bör du kontakta din hyresvärd eller fastighetsägare.

Men innan du gör det se till att dina uteluftsventiler eller tilluftsdon och frånluftsdon i kök och badrum är öppna och rena.

I annat fall kan din upplevda dåliga luft bero på något så enkelt att något eller flera av dessa don till och med är stängda. Då får du inte in tillräckligt eller kanske ens någon uteluft till din bostad, utan bara begagnad luft från dina grannar via glipor i och/eller mellan golv och väggar. 

Inomhusluften i en bostad behöver ständigt förnyas eftersom människor och husdjur förbrukar syret i luften, men även för att exempelvis rökning, tvättning och matlagning skapar föroreningar. Även inredning och byggnadsmaterial kan ge ifrån sig en del ämnen till inomhusluften.

Tecken på dålig luft

Inomhusmiljön försämras av bristfällig ventilation. Exempel på tecken att luften inomhus är eller kan vara bristfällig är följande:

 • du känner en svårdefinierad lukt
 • du får in lukter från grannar
 • du känner inte något drag i uteluftsdon eller tilluftsdon och/eller frånluftsdon
 • rummet är oventilerat
 • mikrobiell tillväxt ”mögel” på invändiga ytor, där orsaken inte är en uppenbar vattenskada
 • omfattande kondensbildning på fönsters insida vid en utetemperatur av cirka –5° C
 • du upplever ospecifika hälsobesvär som försvinner när du går ut eller vistas inomhus på annat håll men som kommer åter när du kommer hem
 • det blir imma på badrumsspegeln som inte försvinner relativt snabbt efter att du har slutat duscha

Problem med inomhusmiljön

Har du problem med ventilationen, dålig luft, fukt och mögel, eller inomhustemperatur ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren som ansvarar för din inomhusmiljö.

Om du bor i en bostadsrätt pratar du med föreningens styrelse och om du bor i hyresrätt ska du kontakta din hyresvärd. Om problemet förekommer i en förskola eller skola kan du kontakta personalen eller rektorn. Blir det ingen förändring kan du kontakta kommunens bygg- och miljöavdelning som kan kräva utredning och eventuell åtgärd.

Klagomål

Du som bor i eget hus

Om du vill veta mer om hur din ventilation fungerar eller om du upplever problem med den,
kan du kontakta en certifierad funktionskontrollant som är medlem i nätverket Funkis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om det istället handlar om att du upplever hälsoproblem när du vistas i din bostad, kan du kontakta en inomhusmiljösakkunnig byggdoktor som är ansluten till nätverket Byggdoktorerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vad kan jag själv göra?

Bra ventilation ska släppa in ny frisk luft och transportera bort gammal dålig luft.

Några knep som bidrar till att undvika att få problem med dålig luft är till exempel att du:

 • har friskluftsventiler och eventuella vädringsfönster öppna
 • rengör ventiler i badrum och kök regelbundet, liksom ser till att de är öppna på det sätt
  som funktionskontrollanten av ventilationen har ställt dem
 • vädrar effektivt genom korsdrag korta stunder

Obligatorisk ventilationskontroll

En tillfredsställande inomhusmiljö ingår i det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och där har obligatorisk ventilationskontroll (OVK) en viktig roll. Fastighetsägaren är ansvarig för att utföra kontrollen med jämna mellanrum.

Obligatorisk ventilationskontroll