Vardagssäkerhet

Värmdö kommun arbetar för din säkerhet i vardagen, här kan du läsa både om vad kommunen gör och tips om vad du kan göra själv för att öka din säkerhet i vardagen. 

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon störning eller kris i samhället så måste du själv vara beredd på att ordna vatten, värme och något att äta. Packa en krislåda med saker som är bra att ha.

Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter.

Anmäl dig till kommunens SMS-tjänst för att få information i händelse av samhällsstörningar.


En brandvarnare sitter fast i taket. Rök ringlar upp mot den.

Brandvarnare och räddningstjänst

Du vet säkert att du ska ha en brandvarnare hemma, men visste du att Värmdö kommun är medlem i Storstockholms brandförsvar?

Det är en förening som har tio medlemskommuner. Storstockholms brandförsvar arbetar både i det akuta läget och med långsiktigt olycksförebyggande arbete, som att informera om hur du gör hemma för att öka din brandsäkerhet.

Fyrverkerier

Fyrverkerier hör ihop med festligheter och den som ansvarar för att tända fyrverkerier bör ta uppgiften på stort allvar. Viktigast är att vara nykter, visar statistik. Ibland behöver du söka tillstånd för att använda fyrverkerier.

Enligt kommunens ordningsföreskrifter är det inte tillåtet att använda pyrotekniska varor närmare än 150 meter från särskilda boenden.

Förebygg inbrott genom grannsamverkan

Värmdö kommun tillsammans med polisen arbetar för att engagera nya deltagare och stödja befintliga grupper som arbetar med grannsamverkan. Du kan också gå med och öka säkerheten i ditt grannskap.

Vatten

I kommunens krishanteringsplan ingår beredskap för allmän tillgång till rent dricksvatten i katastroflägen. Även i andra situationer kan du behöva hämta dricksvatten i dunk.

Tappställen för dricksvatten Öppnas i nytt fönster.


Kommunens arbete under kris

Kommunen är förberedd på olika kriser, främst på allvarliga störningar inom vatten, vägar, kommunikationer och el. Färdiga krisplaner finns, bland annat för hur kommunen ska samarbeta med räddningstjänst och polis, med grannkommuner och länsstyrelsen och Trafikverket men också med lokala frivilligorganisationer.

Kommunens information vid kris

Värmdö kommun informerar främst genom kommunens webb och sociala medier vid händelse av kris. Dessa kanaler kompletteras vid behov för att i den mån det går säkerställa att de berörda får behövlig information.

Utöver Värmdö kommuns webb och sociala medier kan du besök myndigheternas gemensamma webbplats för Krisinformation där du alltid kan få relevant information:

Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation.se finns också på Twitter som @Krisinformation Länk till annan webbplats. och på Facebook Länk till annan webbplats..

SMS vid samhällsstörningar

Vid samhällsstörningar skickar kommunen även SMS till drabbade abonnenter.

Anmäl dig till kommunens SMS-tjänst

Mer information

Lagen om skydd mot olyckor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SKR - trygghet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.