Bygglov och byggregler

Bygglov krävs när du vill bygga nytt, bygga till eller utföra vissa ändringar inom en fastighet. Bor du strandnära måste du också känna till vilka regler som gäller för strandskydd.

pojke hoppar från brygga

När en ny byggnad ska uppföras finns det ett allmänt intresse från samhället att vissa krav uppfylls. Det gäller bland annat utformningen och anpassningen av byggnaden till omgivningen och gällande planbestämmelser och hänsyn till grannar.

Byggnaden måste dessutom uppfylla vissa tekniska krav vad gäller exempelvis hållfasthet, hälsa, säkerhet, tillgänglighet och brandtekniskt utförande. De flesta förändringar kräver bygglov, rivningslov eller marklov. Andra åtgärder kräver endast en anmälan. Innan du får påbörja ett arbete som kräver lov eller anmälan krävs ett startbesked.

Bygglovsguiden

I Bygglovsguiden hittar du allt du behöver veta om bygglov och hur du går tillväga när du ska bygga nytt eller bygga om.

Gå till Bygglovsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor gällande bygglov?

Har du frågor som rör bygglov, strandskydd eller små avlopp är du välkommen att
boka tid för ett digitalt webbmöte på måndag -torsdag klockan 13-15 och fredag
klockan 10-11. Där kan du ställa dina allmänna frågor till våra handläggare. Det finns
även möjlighet att träffa energirådgivare och rådgivare inom vatten och avlopp.

Läs mer om hur du bokar ett digitalt möte

Bor du inom detaljplanelagt område?

Läs mer om planavgifter

Vill du veta om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område kan du söka i kommunens webbkarta. Instruktioner om hur du går tillväga finns i webbkartan under knappen Information.

Kommunens webbkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur lång tid tar det att få bygglov?

En ansökan om bygglov ska enligt gällande lagstiftning hanteras inom tio veckor från att ärendet är komplett. Tiden kan dock variera mellan ett enkelt ärende och ett mer komplicerat ärende.

Ett enkelt ärende är en byggnation som följer detaljplanen för området och som inte avviker från byggnormerna. I regel hanteras enkla ärenden omgående. Om din ansökan avviker från detaljplanen och måste kompletteras med nya handlingar eller skickas på remiss till olika intressenter tar hanteringen längre tid.

För ett mycket komplicerat ärende kan utredningstiden ibland förlängas med ytterligare tio veckor.

Bor du strandnära?

Tänk på att det kan krävas dispens från strandskyddet för dina åtgärder om du bor inom strandskyddat område.

Läs mer om strandskyddet

Efterlysning! Underspända takstolar

Känner du till byggnader i Värmdö kommun med underspänd takkonstruktion? Det kan finnas en risk att taket kollapsar. Därför söker Värmdö kommun nu tips på byggnader där konstruktionen används.

Kontakta oss om du äger/förvaltar, projekterar, har byggt/bygger, har arbetat i projekt med underspända limträtakstolar eller har andra frågor. Ange ärendets diarienummer BMK.2020.4066 vid kontakt med oss.

E-post: inspektor@varmdo.se

Bakgrund

Allvarlig takras i Kiruna

Efter ett allvarligt takras på en idrottshall i Kiruna tidigare i år konstaterar Statens haverikommission, SHK, att det finns fler byggnader med liknande takkonstruktion i Sverige.

Uppmaningen från SHK till Sveriges byggnadsnämnder gäller generellt takkonstruktioner med limträbalkar av typ underspända takstolar eller underspända balkar. Denna typ av takkonstruktion kan finnas i idrottshallar, ridhus samt industribyggnader och avser inte enbart den specifika takkonstruktion som fanns i Kiruna.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden behöver säkerställa följande:

  • Se till att en bedömning av takkonstruktionens bärförmåga, särskilt med avseende på instabilitet, genomförs på aktuella byggnader.
  • Se till att det kontrolleras att byggnadens bärande struktur är utförd i enlighet med konstruktionsritningarna.
  • Se till att möjliga brottsmekanismer analyseras och att identifierade problem med instabilitet i konstruktionen åtgärdas.
  • Kontrollera att fastighetsägare och byggnadsförvaltare har rutiner för snöskottning av taken på aktuella byggnader.

Mer information

Länk till webbsida, Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till webbsida, Statens haverikommission Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.