Vad kräver anmälan?

Vissa förändringar kräver inte bygglov men måste anmälas till kommunen, av säkerhetsskäl eller miljöskäl. För att påbörja åtgärden behöver du ett startbesked. För anmälan tas en avgift ut.

Anmälan

Vid en anmälan ska en komplett ifylld anmälningsblankett skickas in till kommunen. Tänk på att du behöver ett startbesked innan du påbörjar åtgärden.

Läs mer om hur du går tillväga vid en anmälan genom att följa länken här bredvid:

Anmälningsplikten gäller:

 • rivning av en byggnad utanför detaljplan
 • nybyggnation av ekonomibyggnader för jordbruk,
  skogsbruk
  och annan näringsverksamhet
 • ändring av konstruktion och planlösning
 • när en bärande vägg ska förändras
 • när tillgängligheten till en byggnad förändras
 • installation av hiss, eldstad, rökkanal eller ventilation i byggnad
 • vid förändringar av ett avloppssystem
 • förändringar som påverkar brandskyddet i en byggnad (utrymningsvägar,
  brandceller med mera)
 • underhåll av en kulturskyddad byggnad eller anläggning
 • uppförande av privat vindkraftverk
 • vid byggnation enligt attefallsreglerna

Avgift

För handläggning av en anmälan tas en avgift enligt gällande taxa ut. I dokumentet nedan kan du kan läsa mer om kommunens avgifter.

Taxor och avgifter 2022 , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.