Braskamin och eldstad

Vid installation eller väsentlig ändring av en braskamin, även kallad eldstad och rökkanal krävs alltid en anmälan till kommunen. Innan den får tas i bruk krävs även ett slutbesked från kommunen. Tänk på att det är viktigt att begränsa eldningen då det kan påverka din omgivning. Observera att anmälan om ändring av eldstad inte krävs om det endast avser byte av spiskasett.

Rådgör gärna med sotare redan i planeringsskedet om vilka regler som gäller för din byggnad.​

Anmälan

Har du e-legitimation kan du göra din anmälan om eldstad med hjälp av e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När anmälan är komplett får du ett startbesked från kommunen. Du får då sätta igång att montera eldstaden.

För dig som installerar en ny eldstad eller installerar ny kamin på befintlig plats ska eldstaden
ha en verkningsgrad om minst 65 %.

Installation av ny rökkanal/eldstad

Dessa handlingar behövs vid installation av ny rökkanal/eldstad: 

  • Ifylld anmälningsblankett
  • Fasadritning (alla fasader), där skorstenen är inritad 
  • Planritning med inritad placering av eldstad 
  • Uppgift om CE-märkning för eldstad och/eller rökkanal
  • Förslag till kontrollplan

Ändring av rökkanal/eldstad

Vill du göra en ändring av rökkanal/eldstad (till exempel sätta in en kassett i en redan befintlig öppen spis) skickar du in följande handlingar:

Vid utbyte av befintlig braskassett mot en likvärdig sådan, samt om inga ändringar sker i befintlig rökkanal krävs ingen anmälan.

När får kaminen användas?

Innan braskaminen/eldstaden får tas i bruk, ska den besiktas av en skorstensfejarmästare. Vid besiktningen kontrolleras att eldstaden och rökkanalen installerats på rätt sätt och med rätt brandskydd. Vid besiktningen kontrolleras även att takskyddsanordningar som till exempel takstege, glidskydd för lös markstege med mera, uppfyller kraven.

Efter slutförd besiktning får du ett sotarintyg som ska skickas in till kommunen som då kan utfärda ett slutbesked. När du fått slutbeskedet får du börja använda kaminen.

Begränsad eldning

I tätbebyggda områden bör du undvika att elda med ved i kaminer och eldstäder i större omfattning då det kan påverka din omgivning. Röken kan bland annat orsaka irritation i luftvägarna.

Bygg- och miljöavdelningen handlägger ibland klagomål gällande störningar som uppkommer från eldning i kamin. Konstateras att eldningen utgör en olägenhet kan krav på åtgärder ställas eller begränsningar av eldningen göras. I vissa fall kan bygg- och miljöavdelningen förbjuda eldning helt och hållet.

Läs mer på sidan eldning i eldstadTänk på att lokala eldstäder som braskamin, kakelugn, vedspis, öppen spis, murspis eller annan typ av kamin är ett komplement till ett primärt värmesystem. Vill du elda för hela husets värmebehov:Läs mer under vedeldning

Avgift

Avgiften för handläggning av anmälan om eldstad är 3650 kronor enligt gällande taxa.

Taxor och avgifter