Nybyggnad

Du behöver alltid bygglov för att få bygga en ny byggnad oavsett om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanelagt område.

För att bygga en ny byggnad behöver du alltid bygglov oavsett om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanelagt område.

Det är dock möjligt att bygga ett attefallshus på upp till 30 kvadratmeter utan bygglov, istället krävs en anmälan.

Läs mer om attefallsreglerna

Strandnära fastighet

Ligger fastigheten inom strandskyddat område kan det krävas en strandskyddsdispens
för att få bygga.

Läs mer om strandskyddet

Ansökan om bygglov för nybyggnad

Det är möjligt att ansöka om bygglov för nybyggnad via e-tjänst.

Ansök om bygglov för nybyggnad -
e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgift

För handläggning av ansökan om bygglov tas en avgift ut enligt fastställt taxa. Observera
att det för fastigheter inom detaljplanelagt område även kan tillkomma en planavgift.

Läs mer om avgifter för bygglov