Solceller/solpaneler

För att placera solceller på din fastighet krävs ibland bygglov för fasadändring.

Solceller på byggnader

Från 2018-08-01 krävs det inte bygglov om cellerna/panelerna följer byggnadens form, det vill säga ligger dikt an mot taket. Krav på bygglov finns fortfarande kvar i områden inom kulturmiljö och riksintresse för kulturmiljövård.

Det krävs inte bygglov för solceller/solpaneler på byggnader om de följer byggnadens form, det vill säga ligger dikt an mot taket. Lovplikten finns kvar på utpekade byggnader inom område med detaljplan i till exempel kulturmiljöer. Krav på bygglov finns fortfarande kvar i områden inom kulturmiljö och riksintresse för totalförsvaret.

Det kan vara svårt att avgöra om en åtgärd är förvanskande eller inte därför bör du alltid kontakta bygg- och miljöavdelningen innan du sätter igång. Mejla varmdo.kommun@varmdo.se eller ring 08-570 470 00.

Strandnära fastighet

Ligger fastigheten inom strandskyddat område kan det krävas en strandskyddsdispens för åtgärden.

Läs mer om strandskyddet

Värmdös solkarta

Funderar du över hur mycket solenergi ditt tak kan ge? Med hjälp av en interaktiva solkarta på Energi och klimatrådgivningen kan du ta reda på hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som är bäst att använda för solenergi och hur mycket el eller värme en solenergianläggning skulle kunna producera under ett år.

Energi- och klimatrådgivningens Solkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om bygglov

Ansökan om bygglov för fasadändring för solceller/solpaneler görs via e-tjänst.

Ansök om bygglov - E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följande handlingar lämnas in vid ansökan:

 • Komplett ifylld och signerad ansökningsblankett (ej vid e-tjänst).
 • Fasadritningar i skala 1:100 eller fotografier som visar befintligt utseende.
 • Fasadritningar i skala 1:100 som visar hur byggnaden ser ut efter montering.
 • Situationsplan (tomtkarta) i skala 1:500 där du redovisar vilken byggnad som åtgärden avser. Beställ karta.
 • Konstruktionsritning som redovisar fästanordningen.
 • Ett förslag till kontrollplan

Avgift

För handläggning av ansökan om bygglov tas en avgift ut enligt fastställt taxa.

Läs mer om avgifter


Solceller i kulturmiljöer

För att placera solceller eller solpaneler på din fastighet krävs ibland bygglov för fasadändring. Det gäller inom områden som är klassade som kulturmiljö, riksintresse för kulturmiljövård och riksintresse för totalförsvaret.

Det krävs inte bygglov för solceller eller solpaneler på byggnader om de följer byggnadens form, det vill säga ligger dikt an mot taket, utom i vissa utpekade områden.

I följande kulturmiljöer behöver du söka bygglov för att sätta upp solceller

 • Beatelund, Ingarö - herrgårdsmiljö
 • Bullerön och Långviksskär - kust- och skärgårdsmiljö
 • Djurhamn och Djurö kyrka - skärgårdsmiljö känd sedan medeltiden
 • Grinda - sommarnöjesmiljö
 • Gustavsberg - brukssamhälle
 • Harö - skärgårdsby
 • Husarö, Ingmarsö, Svartsö, Gällnö, Hjälmö - skärgårdsbyar
 • Ingarö, Lämshaga - Sockencentrum och herrgårdsmiljö
 • Möja, Bockö, Lökaön - fiskarmiljöer
 • Norra Boo, Vaxholm, Oxdjupet, Lindalssundet - farleds- och sommarnöjesmiljö
 • Sandhamn och Grönskär - sommarnöjesmiljö, tull- och lotsmiljö
 • Siggesta Sund - herrgårdsmiljö
 • Ytterskärgårdens jakt- och fiskeplatser, Djurö och Möja
 • Uppeby och Nore - skärgårdsbyar