Klimatdeklaration och IMD

Från den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration samt individuell mätning och debitering, IMD.

Tecknad bild på vindkraftverk och byggnader.

Krav på klimatdeklaration gäller vid uppförande av nya byggnader. Det innebär att bygg-
herrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har. Syftet med lagen om klimatdeklaration för nya byggnader är att bidra till att minska klimatpåverkan från byggskedet. Det betyder att nya byggnader som uppförs där bygglov söks efter den 1 januari 2022 berörs.


Länk till Boverkets webbsida med frågor
och svar om klimatdeklaration Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Individuell mätning och debitering av uppvärmning och tappvarmvatten, IMD, innebär att uppvärmning och tappvarmvatten mäts separat på lägenhetsnivå och att kostnaden separeras från varmhyran i flerbostadshus. Regeringen har beslutat att krav på IMD värme enbart gäller i de flerbostadshus som har sämst energiprestanda.

Läs mer om IMD på Boverkets webbsida.

Länk till Boverkets webbsida om IMD Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.