Viktig information


Det är många som ansöker om bygglov och strandskydd just nu. Det tycker vi är bra,
men det innebär också att våra svarstider
och handläggningstid är längre än vanligt.


Vi rekommenderar dig därför att först få hjälp med svar på din fråga via vår hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. istället för att kontakta oss på telefon under denna period.

Kommunens servicecenter kan också hjälpa dig med allmänna frågor om bygglov strandskydd och hur du ansöker via: varmdo.kommun@varmdo.se eller 08-570 470 00. Servicecenter kan även se händelser i ett pågående ärende, men kan inte svara på frågor
om handläggningstider.

Om du har ett pågående ärende hos oss kommer vi att kontakta dig när vi har gjort en bedömning i ditt ärende eller om något behöver kompletteras. Vi kan sällan svara på frågor
om handläggningstid i ett enskilt ärende, men normalt hinner vi handlägga ditt ärende inom
de beslutade 10 veckorna från kompletta handlingar, ofta snabbare. Observera att handläggning av strandskyddsdispenser kan ha längre handläggningstider.

Om du behöver ändra eller komplettera något i din ansökan eller anmälan gör du detta lättast via e-post: miljo-bygg@varmdo.se. Handlingar som innebär ändringar i din ansökan kan innebära en längre handläggningstid.

Det går även att skicka ett mejl till din handläggare via e-post. Handläggarens e-post framkommer i det bekräftelsebrev som skickas till dig efter att ansökan inkommit och handläggare har tilldelats. Handläggarna har även telefontid varje dag:

Måndag till torsdag klockan 13–15 och fredagar klockan 10–11.

Tack för ditt tålamod! Vi arbetar oss fram i tur och ordning och snart återkommer vi i ditt ärende.

// Bygglovs- och strandskyddshandläggarna på Värmdö kommun